Információk a szőlőtermesztéshez kapcsolódó tudományok világából

Biológia, genetika

UV-B sugárzás okozta változások a szőlőlevélben

A ’Cabernet sauvignon’, amelyet „a világ legismertebb szőlőfajtájának tekintenek a vörösbor előállításban”, Kína számos régiójában termesztik, például a Shangri-La fennsík területén, délnyugat-Kínában. Ezt a területet száraz éghajlat és erős UV sugárzás jellemzi a nagy tengerszintfeletti magasság (1850 – 2800 m) miatt. Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy az UV-sugárzás, különösen az UV-B, javítja a növények hidegtűrését, betegséggel szembeni ellenállóságát és a száraz körülmények elviselését. (Az összeállítás szerzőjének a megjegyzése: Ezzel szemben Dr. Zsófi Zsolt – ’’A szőlő és a stressz -szőlőtermesztés és klímaváltozás” című tankönyvében az UV-B sugárzás szőlőre gyakorolt negatív hatásait szakirodalmi ismeretekre alapozottan kiválóan foglalta össze.). A kísérlet beállításának a helyén az UV-B sugárzás intenzitása eléri a 21-22 w/m2-t. A kínai kutatók tanulmányukban nagy tengerszint feletti magasságú területen kívánták az UV-B sugárzás hatását megállapítani a szőlő levelére. Eredményeik azt mutatták, hogy a 10 w/m2 UV-B sugárzás megváltoztatja a ’Cabernet sauvignon’ fajta levelei epidermális és paliszád sejtjeinek morfológiáját és szerkezetét. Megállapították, hogy a citoszkeleton és a sejtfal szintézisében szerepet játszó fehérjék túlszabályozottak voltak 3 nap UV-B sugárzás hatására. Továbbá a betegségekkel szembeni ellenállóképességhez és az antioxidánsokhoz kapcsolt fehérjék túlszabályozottak voltak 7 nap UV-B sugárzásnak való kitettséget követően. A transzkripciós eredmények mind a kórokozók fertőzéséhez, a növény belső védelméhez és az antioxidáns folyamatokhoz kapcsolódó fehérjék és gének feldúsulását tárták fel. Eredményeik alapján arra a konklúzióra jutottak, hogy az erős UV-sugárzás a nagy tengerszint feletti magasságban hozzá járul a szőlő betegségekkel szembeni ellenállóságának és a környezeti alkalmazkodóképességének a megnöveléséhez.

Su Li, Zhao Yue, Sun Qingyang et al. Different UV-B Exposure Times Induce Phenotypic, Transcriptomic, and Proteomic Changes in Wine Grape Leaves , 19 October 2020, available at Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-92699/v1

A jövőben szabályozhatjuk a fürtök tömöttségét

Japán kutatók Arabidopsis analóg gének vizsgálatával meghatározták a szőlőfürtök tömöttségét befolyásoló biológiai folyamatot és annak genetikai összefügését a szőlőben. A fürtök tömöttsége függ a virágzati kezdeményben található virágok számától és azok megtermékenyülésének mértékétől. A tömött fürtök nagyobb növényvédelmi kockázatot jelentenek, hajlamosabbak a rothadásra és a bogyórepedésre. A kutatás során meghatározták, hogy a citokinin oxidáz/ dehidrogenáz 5 (VvCKX5) a felelős a virágok számáért a virágzaton belül. A vizsgált fajták esetében a fürtönkénti bogyószám fordítottan volt arányos a fiatalkori virágzatok VvCKX5 expressziós szintjével. A VvCKX5 túlzott expressziója drasztikusan csökkentette a virágrügyek számát egy virágzatra az Arabidopsis növényekben, ami azt sugallja, hogy a VvCKX5 lehet a szőlő virágzatonkénti virágszámának egyik negatív szabályozója. A VvRSA (grape sister of ramose 3) túlexpressziója, amely a trehalóz-6-foszfát foszfatáz katalizációs folyamatának szabályozásán keresztül befolyásolja a trehalóz képződést, az előzőekhez hasonlóan csökkentette a virágok számának a kialakulását a virágzaton belül Arabidopsis növényekben. A trehalózzal kezelt szőlő sejtekben és virágzatkezdeményekben a VvCKX5 gén expressziója felülszabályozott volt. Végül, ha trehalózt injektáltak egy mikrotűn keresztül a duzzadó szőlőrügybe, akkor a virágok számát a kontrollhoz képest a felére csökkenttették. Vizsgálataik hozzájárulhatnak egy a jövőben fejlesztendő innovatív technológiához a fürtök tömöttségének a csökkentésére vonatkozóan.

Moriyama, A.; Yamaguchi, C.; Enoki, S.; Aoki, Y.; Suzuki, S. Crosstalk Pathway between Trehalose Metabolism and Cytokinin Degradation for the Determination of the Number of Berries per Bunch in Grapes. Cells 2020, 9, 2378. https://doi.org/10.3390/cells9112378

 

Technika

Automatizált hajtásválogatás a szőlőültetvényben

Ebben a tanulmányban a szerzők egy továbbfejlesztett érzékelő (látási) rendszert mutattak be, amely képes termőültetvényben a kordonkaron fejlődött különböző növekedési szakaszban lévő hajtások elhelyezkedését térképezni, valamint beszámolnak egy integrált automatizált/robot hajtásválogató kifejlesztéséről, prototípusáról (1. kép).

1. kép A kifejlesztett prototípus szőlőültetvényben történő tesztelés előtti installációja

A szőlőültetvényekben a hajtásválogatás évről évre visszatérő zöldmunka, a növényvédelem hatékonyságához nélkülözhetetlen, a mennyiség és a minőség szabályozásában fontos szerepet tölt be. A művelet gépesítése jelentős mértékben csökkenti a szükséges kézimunkaerőt és ahhoz kapcsolódó járulékos költségeket. Az elvégzett munka hatékonysága, minősége akadályozott a gépi rendszerek pontatlansága következtében. Egy automatizált, pontos hajtás pozíciót felismerő rendszer növelheti a gépi hajtásválogató rendszerek hatékonyságát és a munka minőségét. A kifejlesztett gépi látási rendszer mélytanuláson (deep learning-based) alapuló technikákat alkalmaz. Meg tudta becsülni a 2-4 hetes növekedésben lévő hajtások pozícióját a kordonkaron a négyzetes középérték hibával (root mean squre error, RMSE) kiértékelt 7,3, 10,3 és 16,1 pixel felbontású lombozatról készült képek alapján. A fejlesztés szőlőültetvényben végzett terepi mérései azt mutatták, hogy az integrált rendszer 1,47 cm RMSE-t érhet el a kordonkarok követésével 6,6 cm · s – 1 haladási sebességnél. A jövőben további érzékelőrendszert építenek be a hajtások egyenként történő megkülönböztetésére a kordonkaron és ezt integrálva a meglévő rendszerrel nagyobb pontosságot tudnak elérni a hajtások ritkításában.

Yaqoob Majeed, Manoj Karkee, Qin Zhang, Longsheng Fu, Matthew D. Whiting, 2021: Development and performance evaluation of a machine vision system and an integrated prototype for automated green shoot thinning in vineyards. Journal of Field Robotics, 1-19.

 

A tőke fás részeinek elhalását kimutató roncsolásmentes módszerek

A tanulmányban három különböző roncsolásmentes technikai megoldást alkalmaztak a tőke fásrészei elhalásának megállapítására: (i) mágneses rezonancia képkészítést (MRI); (ii) komputertomográfiát (CT); (iii) röntgen mikrotomográfiát (X-ray Micro-CT).  A tőke fás részei (GTD= grapevine trunk disease) elhalásának belső tünetei a törzs, a kordonkar keresztmetszetében bekövetkező elhalások következtében kialakuló színváltozások, a barnafoltok, a fekete nekrózisok, fehér szivacsosodás (1.ábra).

Ez az első tanulmány, amely roncsolásmentes technikai megoldások alkalmazásának a lehetőségét tesztelte oltványiskolai anyagokon és szabadföldön. Az MRI nem adott megfelelő felbontást a tünetmentes és a beteg farészek elkülönítésére. A CT alkalmazásával világosan el lehetett különíteni az egészséges és a beteg farészeket. Megfelelően alkalmazható a feketefoltok, kiterjedt nekrózisok meghatározására, azonban a fás részek barnaszínű elváltozásait nem lehetett kimutatni ezzel a technikával. A X-ray micro-CT nagyobb felbontásával ezeket a részeket is sikerült meghatározni (2. ábra).

1.ábra Fás részek elhalásának kezdeti tünetei (A), előrehaladt elhalások (B és C), szivacsos elhalás (D). (a) Bélszövet, (b) elhalt farész, (c) kiterjedt farész nekrózis, (e) tünetmentes, egészséges farész, (f) törzs befűződés, (g) fekete foltok, (h) központi részből kiinduló elhalás.
2.ábra Cabernet sauvignon törzs röntgen mikrotomográfiás felvétele. (A) A keresztmetszetben teljesen (fehér színű foltok), vagy részlegesen eltömődött farészek találhatóak. (B) A keresztmetszethez kapcsolódó hosszmetszetben a fa szállítóedénynyalábjaiban felhalmozódó eltömődések láthatóak (fehér részek). (C) A szállítóedénynyalábok egyenkénti képén az ürestől (bal felső sarok) a teljesen eltömődöttig (jobb alsó sarok) lehet látni a károsodás mértékét. A mérési skála = 1 cm, a felbontás 6mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind a CT, mind pedig az X-ray micro-CT alkalmasak voltak a keresztmetszetben jelentkező változások meghatározására. Azonban a röntgen mikrotomográfia alkalmas volt egyedi xilem csatornák eltömődésének a korai kimutatására. Ez utóbbi alapján alkalmazható lenne oltványiskolai környezetben a fásrészek legkorábbi kimutatására.

  1. T. Vaz,  G.  Del  Frari,  R.  Chagas,  A.  Ferreira,  H.  Oliveira,  R.  Boavida  Ferreira  (2020)  Precise  non-destructive  location  of  defective  woody  tissue  in  grapevines  affected  by  wood  diseases. Phytopathologia   Mediterranea  59(3):  441-451.  DOI:  10.14601/Phyto-11110

Termesztéstechnológia

Biológiai növényvédelem szőlővessző kivonattal

A szőlőtermesztésnek alulértékelt mellékterméke a venyige, mely jelentős mennyiségben halmoz fel stilbéneket. Ezek az anyagcseretermékek a Vitis vinifera fitoalexinjei, amelyek kulcsszerepet játszanak a szőlő kórokozókkal szembeni védekezésében. Miután in vitro tesztekben igazolták a gombaölő hatását a különböző tiszta stilbén származékoknak, a szőlővessző kivonat feltételezhetően egy környezetbarát készítményként alternatíva lehet a klasszikus fungicidekkel szemben a fenntartható szőlőtermesztés területén. A metszést követően, egy tárolási időszak után alkalmazott hatásos kivonási módszer választásával elérhetjük, hogy a szőlővessző kivonatunk optimális stilbén tartalommal rendelkezik. A stilbénekben dúsított kivonat ígéretesnek bizonyult a szőlővédelmében in vitro körülmények között különböző kórokozókkal szemben, többek között a lisztharmattal, a peronoszpórával, a szürkerothadással és a fás részek elhalását okozókkal. Mindehhez hozzátehetjük még, hogy nagy felületen található ültetvényben is jelentős védelmet biztosított a lisztharmattal szemben. A védekezés sikeressége a szőlővessző kivonat stilbén koncentrációjától nagy mértékben függ és változik. Mindebből következik, hogy a hatalmas fajta variabilitás a szőlőtermesztésben még felfedezésre vár. Jövőbeni feladat, hogy kiválasszuk a legnagyobb koncentrációt adó jelölteket egy biológiai védekezéshez történő felhasználás céljából.

Billet K. et al. (2020) Stilbenoid-Enriched Grape Cane Extracts for the Biocontrol of Grapevine Diseases. In: Mérillon JM., Ramawat K.G. (eds) Plant Defence: Biological Control. Progress in Biological Control, vol 22. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51034-3_9

 

A metszési sebek kezelésének hatékonysága

Ebben a tanulmányban a szőlőtőke metszési sebein keresztül a tőkébe jutó fás részeket károsító gombákkal szembeni védekezést biztosító sebkezelő paszta, folyékony gombaölő szerek, valamint az aktív biológiai ágensre alapozott kezelések hatékonyságát hasonlították össze. A kutatás jelentőségét emeli, hogy már a termesztésben regisztrált termékekkel állították be a kísérletet. A szőlőtőkék fás részeinek az elhalása egész Európában jelentős veszteségeket okoz a termelőknek. Két kórokozó került kiválasztásra a vizsgálathoz. Az egyik a botryoszfériás tőkeelhalás, a másik az ESCA nagyon elterjedt kórokozója, a Diplodia seriata és a Phaeomoniella chlamydospora. Az eredmények azt mutatják, hogy a paszta és a folyékony fungicid készítmények felülmúlják a Trichoderma-alapú kezeléseket a D. seriata és a P. chlamydospora elleni védekezésben (1. és 2. táblázat).

  1. táblázat A vizsgált készítmények hatékonysága a Diplodia seriata kórokozó elleni védelemben
Kereskedelmi név Hatóanyag Vizsgálati időszak
2018/19 2019/20
KFH* KK%** KFH KK%-a KFH
Fertőzött kontroll 58 a 68 a
Vintec T. atroviride SC1 52 a 10 53 ab 22
Esquive T. atroviride I-1237 43 a 26 46 ab 32
Master + Song Paszta (gyanta 55% + növényi olaj és sebforradás segítő 45%) + tebuconazole 25% 14 b 76 38 bc 44
Enovit Metil Thiophanate methyl 70% 6 b 90 31 bc 54
Tessior Pyraclostrobin 0.5% + boscalid 1% 3 b 95 21 c 69

*KFH = kórokozó újra fertőzési hatékonysága a kezeléseket követően történő hagyományos visszaizolálással

**KK% = a kórokozók kontrollja az újra fertőzési hatékonyság %-hoz mérten

 

  1. táblázat A vizsgált készítmények hatékonysága a Phaeomoniella chlamydospora kórokozó elleni védelemben
Kereskedelmi név Hatóanyag KFH* KK%**
Fertőzött kontroll 36 ab
Vintec T. atroviride SC1 45 a 0
Esquive T. atroviride I-1237 30 ab 17
Enovit Metil Thiophanate methyl 70% 19 bc 46
Tessior Pyraclostrobin 0.5% + boscalid 1% 18 c 51
Master + Song Paszta (gyanta 55% + növényi olaj és sebforradás segítő 45%) + tebuconazole 25% 12 c 67

*KFH = kórokozó újra fertőzési hatékonysága a kezeléseket követően történő hagyományos visszaizolálással

**KK% = a kórokozók kontrollja az újra fertőzési hatékonyság %-hoz mérten

A sebkezelő paszta és valamennyi folyékony gombaölő kezelés csökkentette mindkét kórokozó térnyerését a fertőzött sebekből a kezeletlen beoltott kontrollhoz képest, kivéve a tiofanát-metil a P. chlamydospora esetében. A piraclostrobin + boscalid alkalmazása a metszési sebekre nagyon jó százalékos kontrollt adott mindkét kórokozó esetében. Az egyetlen kezelés, amely mindkét kórokozóhoz hasonló szintű kontrollt biztosított, mint a piraklosztrobin + boszkalid, a tebukonazollal készült paszta volt. Eredményeik azt mutatták, hogy a Trichoderma atroviride alapú kezelések nem csökkentették a D. seriata vagy a P. chlamydospora által okozott fertőzést a kezeletlen beoltott kontrollhoz képest. Nagyon sok kutatás ezzel az eredménnyel teljesen ellentétes hatásról, jó hatékonyságról számol be. A tanulmányban és a korábbi kutatási jelentésekben a Trichoderma termékek teljesítményében következetlenségeket tapasztaltak, amelyek különböző okokból származhatnak. Sok kutatás igazolta, hogy a Trichoderma spp. fajok képesek hosszú távú védelmet nyújtani a metszési sebekre, és ezáltal megakadályozni a gombatörzs kórokozóinak fertőzését. Azonban rendkívül fontos megjegyezni, hogy a környezeti tényezők függvényében eltérő idő szükséges a sebeken történő megtelepedésükre, a metszési sebek kolonizációjára. A környezeti viszonyok, például az alkalmazás idején fennálló túl alacsony, vagy túl magas hőmérséklet, negatívan befolyásolhatják a Trichoderma spp. fajok megtelepedését. A bemutatott tanulmány szerint a Trichoderma spp. alapú kezelések kisebb hatékonyságot mutattak a GTD gombákkal szemben, mint a fungicidek, és teljesítményük a kórokozók általi fertőzés előtti környezeti feltételekkel és a sebek kolonizációjával függ össze. A helyes metszési gyakorlat, a szigorú higiéniai eljárások és a metszés utáni sebvédelem az engedélyezett termékek alkalmazásával jelentősen csökkentheti a GTD kórokozók fertőzésének hatását, és ezáltal növelheti a szőlőültetvények élettartamát.

María del Pilar Martínez-Diz, Emilia Díaz-Losada, Ángela Díaz-Fernández, Yolanda Bouzas-Cid, David Gramaje, 2020. Protection of grapevine pruning wounds against Phaeomoniella chlamydospora and Diplodia seriata by commercial biological and chemical methods. Crop Protection, ISSN 0261-2194, https://doi.org/10.1016/j.cropro.2020.105465.

 

Összeállította: Prof. Kocsis László, az MTA doktora, Göcsej Gyümölcse Bt., Keszthely