2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny

 A 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny

F E L H Í V Á S A

A 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny kiírója és rendezője:

A Pálinka Nemzeti Tanács

A 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Fővédnöke:

Felkérés alatt

A 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Elnöksége:

 • Mihályi László, az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Elnöke,
 • Béli Géza, az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Szakmai Elnöke,
 • Barátossy Gábor, az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Kiértékelő Bizottságának Elnöke
 • Pásztor Sándor, az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Előkészítő Bizottságának Elnöke,
 • Szokolics Ákos, az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Marketing- és Kommunikációs Vezetője.

 

A 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny célja:

A pálinkánk, mint hazánk nemzeti italának a hitelét és ismertségét egy magas színvonalú országos rendezvény révén is erősíteni, továbbá elősegíteni a pálinka bel- és külpiaci marketingjét.

A 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny nevezési feltételei

Mintákat küldhetnek be a versenyre a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Jöt.) szerinti

 • pálinkát és/vagy törkölypálinkát előállító adóraktári engedélyes,
 • pálinkát és/vagy törkölypálinkát forgalmazó jövedéki engedélyes kereskedő,
 • pálinkát és/vagy törkölypálinkát forgalmazó jövedéki kiskereskedő.

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen részt vehetnek a nevezők mindazon pálinkái, amelyek megfelelnek a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény előírásainak.

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre való nevezéshez a nevezőknek nyilatkozniuk kell a minta által képviselt mennyiségről, amely:

Üzleti kategóriában a Nevezőnek nyilatkoznia kell, hogy a minta által képviselt még rendelkezésre álló mennyiség, legalább 70 hektoliterfok.

Egyedi termék kategóriában a Nevezőnek nyilatkoznia kell, hogy a minta által képviselt és a nevezés időpontjában a rendelkezésre álló mennyiség nem éri el a 70 hektoliterfokot, de meghaladja a 40 hektoliterfokot.

A minta által képviselt pontos mennyiséget a nevezési lapon fel kell tüntetni.

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny nevezői mintánként:

 • Üzleti kategóriában a 0,5 liter űrtartalmú kiszerelés esetén 3 (három), 0,35 liter űrtartalmú esetén 4 (négy) palack, a kereskedelmi forgalom számára véglegesen kiszerelt, pálinkazárjeggyel ellátott mintát – de mintánként minimum 1,4 liter összmennyiséget – kell beküldeni,
 • Egyedi termék kategóriában a 0,5 liter űrtartalmú kiszerelés esetén 3 (három), 0,35 liter űrtartalmú esetén 4 (négy) palack a kereskedelmi forgalom számára véglegesen kiszerelt, pálinkazárjeggyel ellátott mintát – de mintánként minimum 1,4 liter összmennyiséget – kell beküldeni a nevezés helyszínére.

A minta nevezése az előírt darabszámú palackban, az előírt mennyiségű pálinka és a hiánytalanul kitöltött Nevezési lap beküldésével, valamint a nevezési díj befizetésével történik. A nevezési lap a következő linken érhető el: http://nevezes.palinkanemzetitanacs.eu

A mintákhoz a nevezőnek csatolni kell a vonatkozó jogszabályban meghatározott Jöt. szerinti okmányokat és a kinyomtatott nevezési lapokat.

A Pálinka Nemzeti Tanács fenntartja a jogot, hogy a nevezett minták mennyiségét utólag ellenőrizze!

A nevezési díj

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny nevezési díja, 6.000, -Ft+Áfa nevezett mintánként.

A nevezőnek a nevezési díjat a a nevezési határidőig:

 • a Pálinka Nemzeti Tanács 10702019 – 69636345 – 51100005 számú CIB Bank Zrt.-nél vezetett bankszámlájára kell átutalni
 • a közlemény rovatában a nevező nevét, tételeinek darabszámát (amennyiben több nevezni kívánt termék van) szerepeltetni kell.

A nevezés helye és határideje

A nevezés helye: NÉBIH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága (NÉBIH BAII), ahova a nevezett mintákat személyesen, postán vagy csomagküldő szolgálattal kell eljuttatni.

Postacíme: 1118 Budapest Budaörsi út 141-145.),

A nevezett mintákat személyesen a NÉBIH BAII 1118 Higany utca 2. címen, ügyfélszolgálati időben lehet leadni: hétfőtől csütörtökig 8:00-14.00 óra között, valamint pénteken 8:00-12:00 óráig.

A nevezés határideje 2024.04.05. 12.00 óra.

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny érzékszervi minősítésének időpontja: 2024. május 8-10.

Helyszín: Csopak

A 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny díjátadójának tervezett helyszíne és időpontja: a szervezés még folyamatban van, a végleges dátumról és helyszínről tájékoztatást adunk.

A 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyére nevezett minták pontozásos minősítése:

A 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyen 20 pontos bírálati módszerrel kell minősíteni a nevezett mintákat.

A 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyére nevezett minták minősítésének kategóriái:

 • Aranyminősítés,
 • Ezüstminősítés,
 • Bronzminősítés.

A 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyének Champion-díjai

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny alkategóriánkénti legjobb olyan mintái, amelyeket az Almatermésű gyümölcsből készült pálinkák, a Csonthéjas gyümölcsből készült pálinkák, a Szőlőből készült pálinkák, a Törkölyből készült pálinkák, az Ágyas pálinkák és a Vegyes gyümölcspálinkák főkategóriákban az Üzleti kategóriában, míg a Bogyós gyümölcsökből készült pálinkák és a Vadgyümölcsökből készült pálinkák főkategóriákban az Üzleti vagy az Egyedi kategóriákban neveztek. Amennyiben az adott alkategóriában csak egy olyan minta volt, amely aranyminősítést ért el, úgy Champion díj odaítélésének lehetőségéről a Champion díj kiválasztására jogosult PBB tagok döntenek.

A PNT döntése alapján a Champion díjat elnyert tételek esetében utólagosan a PNT bekéri a termékek készletnyilvántartását annak kontrollálása érdekében, hogy a Champion díjas termék

készlete a szabályzatban üzleti, illetve egyedi termék kategóriában meghatározott minimum mennyiségi követelményeknek megfelelt-e.

A 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny különdíjai:

Az Üzleti kategóriában az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny legeredményesebb pálinkafőzdéi, amelyek kiérdemelik a

„Magyarország 2024. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – I. helyezés”,

„Magyarország 2024. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – II. helyezés”,

„Magyarország 2024. évi legeredményesebb pálinkafőzdéje – III. helyezés”

címet.

Az Üzleti kategóriában az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny legjobb pálinkája, amely kiérdemeli a

„Magyarország legjobb pálinkája – 2024.”

címet.

Az Üzleti kategóriában a legjobb minősítést elért minimum 3.000 hektoliterfok mennyiségben előállított olyan pálinka tétel, amelyből a nevezés időpontjában még a készleten lévő mennyiség legalább 1.500 hektoliterfok, kiérdemli a

„Magyarország legjobb 10.000 palack feletti tétele – 2024.”

címet.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) különdíjat adományoz.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) különdíjat adományoz

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) különdíjat adományoz.

Csopak Önkormányzata különdíjat adományoz.

A verseny körülményeiről, nevezőiről és a díjazottjáról a szervező Pálinka Nemzeti Tanács folyamatosan tájékoztatja a sajtót.

A Pálinka Nemzeti Tanács a „Pálinka 2024” kiadványban bemutatja a nevezett tételeket. A benevezett tételek fotóit a nevezők szabad felhasználásra megkapják.

A PNT a különdíjak nyerteseinek megjelenési lehetőséget biztosít a kiemelt országos és a vidéki médiában egyaránt, amely magába foglalja a tévés, rádiós interjúkat, helyszíni riportokat és írásos megjelenéseket, amennyiben a főzdék tulajdonosai ehhez hozzájárulnak és ebben közreműködnek.

A különdíjak nyerteseinek a PNT az érdekkörébe tartozó rendezvényen való részvétel eseti jellegű támogatását biztosítja.

A „Magyarország legjobb pálinkája – 2024.” díjjal kitüntetett termék elhelyezésre kerül a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár pálinka vitrinébe.

Analitikai vizsgálat

Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre nevezett minták elsődleges analitikai vizsgálatát a Pálinka Ellenőrző Hatóság végzi. A kiállított analitikai vizsgálati jegyzőkönyvet a rendező a nevezők számára átadja.

Utólagos ellenőrzés

A Rendező fenntartja magának a jogot arra, hogy az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre nevezett Minták azonosságát a kereskedelemben vagy a Nevező üzemében, telephelyén utólag ellenőrizze.

Amennyiben az utólagos ellenőrzés során az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyre nevezett Minta és az utólagos ellenőrzés alá vont minta között minőségi eltérés mutatkozik, vagy megállapításra kerül, hogy nevezéskor nem állt rendelkezésre a kellő mennyiség az odaítélt díjat a Rendező visszavonja és ezt a döntést a szakmai fórumokon és a médiában kötelezően közzéteszik.

Egyebek

A jelen Felhívásban nem szabályozott kérdésekben a PNT honlapján (www.palinkanemzetitanacs.hu) közzétett 2024. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

Budapest, 2024. március 18.

Mihályi László s.k.

a Pálinka Nemzeti Tanács Elnöke