Ülésezett a Szakmaközi Bormarketing Bizottság

A héten összeült a Szakmaközi Bormarketing Bizottság, amely a Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing járulékról szóló piacszervezési intézkedés határozata alapján jött létre. A bizottság tanácsadó testület, ezért döntéseket nem hoz, javaslatokkal él a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa felé.

Az ülésen a tagok megerősítették, hogy Hegyközségek Nemzeti Tanácsa önként vállalta a közösségi bormarketing felkarolását, amelynek az a célja, hogy az ágazat igénybe tudja venni az uniós forrásokat és ezt a szándékot az Agrárminisztérium rendelettel erősítse meg.

A közösségi bormarketing mellett, illetve azzal párhuzamosan működik az állami bormarketinghez kapcsolódó feladatok ellátása is. A két különböző kezdeményezést össze kell hangolni ahhoz, hogy a közös cél megvalósuljon történetesen, hogy ”a magyar bor jövője” biztosítva legyen.
A bizottság tagjai javaslatot tettek arra, hogy a HNT tűzze napirendre a minőségellenőrzéshez kapcsolódó piacszervezési intézkedéseket, illetve kezdjen piackutatást a belföldi borfogyasztás felmérésére.

Az ülésen szó volt a bizottság rövid és hosszútávú terveiről is.
Azonnali feladatként a marketingterv vázlatának elkészítését tűzték ki célul február első feléig majd megkezdik a markering feladatok elvégzéséhez a szakemberek és ügynökségek kiválasztását.

Rövidtávú célként (3-5 év) jelölték meg a borfogyasztás csökkenésének megállítását és a termelékenység és a jövedelmezőség növelését.
Középtávú célként (5-6 év) a termelői szemléletváltást és a fogyasztói bizalom erősítését célozta meg a bizottság.
A hosszútávú elképzelések között (9-10 év) szerepel a belföldi borfogyasztás növekedésének elérése, melynek mértékét évente fejenként 30 literben határozták meg. Valamint a bor export átlagárának emelését literenként 1,5 Euróra.

A Szakmaközi Bormarketing Bizottság előreláthatólag két hét múlva ülésezik újra.