Támogatás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez

Márciusban benyújthatóak a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés, „amerikai szőlőkabóca elleni” támogatás iránti kérelmek

Támogatás célja:

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásnak a célja, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) fertőzést terjesztő kártevők kiemelten az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni növényvédőszeres védekezés költségéhez vissza nem térítendő támogatást biztosítson.

Támogatás összege:

A támogatás a kijuttatott növényvédőszer vételárának, illetve a gépi bérmunka-szolgáltatás díjának legfeljebb 75%-a lehet, legfeljebb 12.000 Ft/ha, de kérelmenként maximum 240.000 Ft összegben.

Felhasználható növényvédőszer:

A fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezésre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezett rovarölőszer használható. A Magyarországon engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisát a NÉBIH honlapján lehet lekérdezni. https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

A támogatásra jogosító növényvédőszeres védekező tevékenység időszaka (mind a megelőzés, mind a betegség felszámolása kapcsán) idén 2021. május 1-től július 31-ig tart.

Határidők:

  • Támogatási kérelem benyújtási időszaka elektronikus úton: március 1. és március 31.
  • Védekezési időszak: a tárgyév május 1-től július 31-ig terjedő időszaka.
  • Kifizetési kérelem elektronikus benyújtási határideje: augusztus 15.

 

Támogatás menete:

A támogatás iránti kérelmet a 14/2021. (II. 25.) számú Kincstár Közleményben foglaltak szerint az az idei évtől elektronikus úton 2021. március 1. és 2021. március 31. között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

(Elérési útvonal: Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása – Támogatási kérelem)

Az elektronikus benyújtáshoz a Kincstár Honlapján elérhető tájékoztató nyújt segítséget az alábbi linken: Útmutató a növényegészségügyi támogatás elektronikus benyújtásához

Fontos, hogy a növényvédőszer csak a támogatási kérelem igénylést követően vásárolható meg, ezután május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban juttatható ki.

A kifizetési kérelmek a szőlőültetvényben elvégzett növényvédőszeres kezeléseket követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig nyújthatók be elektronikus úton, amelyről a Kincstár későbbiekben újabb tájékoztatót tesz majd közzé honlapján.

Bővebb információkat a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet, valamint 14/2021. (II. 25.) számú Kincstár Közlemény tartalmaz.