Támogatás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéshez

Március 31-ig lehet benyújtani a kérelmet a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés „amerikai szőlőkabóca elleni” támogatás iránt.

Támogatás célja:

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásnak a célja, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) fertőzést terjesztő kártevők kiemelten az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni növényvédőszeres védekezés költségéhez vissza nem térítendő támogatást biztosítson.

Támogatás összege:

A támogatás a kijuttatott növényvédőszer vételárának, illetve a gépi bérmunka-szolgáltatás díjának legfeljebb 75%-a lehet, legfeljebb 12.000 Ft/ha, de kérelmenként maximum 240.000 Ft összegben.

Felhasználható növényvédőszer:

A fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezésre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezett rovarölőszer. A Magyarországon  engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisát NÉBIH honlapján lehet lekérdezni. https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

A támogatásra jogosító növényvédőszeres védekező tevékenység időszaka (mind a megelőzés, mind a betegség felszámolása kapcsán) idén 2023. május 1-től július 31-ig tart.

Határidők:

  1. Támogatási kérelem benyújtási időszaka elektronikus úton: március 1. és március 31.
  2. Védekezési időszak: a tárgyév május 1-től július 31-ig terjedő időszaka.
  3. Kifizetési kérelem elektronikus benyújtási határideje: augusztus 15.

Támogatás menete:

A támogatás iránti kérelmet a 14/2023. (II. 22.) számú Kincstár Közleményben foglaltak szerint  elektronikus úton 2023. március 1.  és 2023. március 31.  között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

(Elérési útvonal: Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása – Támogatási kérelem)

Az elektronikus benyújtáshoz a Kincstár Honlapján elérhető tájékoztató nyújt segítséget az alábbi linken: Útmutató a növényegészségügyi támogatás elektronikus benyújtásához

Fontos, hogy a növényvédőszer csak a támogatási kérelem benyújtását követően vásárolható meg, ezután május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban juttatható ki.

A kifizetési kérelmek a szőlőültetvényben elvégzett növényvédőszeres kezeléseket követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig nyújthatók be elektronikus úton, amelyről a Kincstár későbbiekben újabb tájékoztatót tesz majd közzé.

Bővebb információkat a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló  9/2016. (II. 15.) FM rendelet, valamint 14/2023. (II. 22.) számú Kincstári Közlemény tartalmazz.