Tájékoztatás a COVID19 járvány gazdasági hatásainak mérséklésére hozott 2021. évi borászati támogatási programokról

A hazai szőlő-bor ágazatot támogató kormányzati intézkedésekről jelent meg kormány határozat a Magyar Közlöny 2021. augusztus 16-ai számában. A kormány határozat több szempontból kiemelt jelentőségű: az Agrárminisztériummal történt előkészítő egyeztetések eredményeként Magyarország Kormánya formailag is elfogadta a HNT Elnökségi delegációja által összeállított programcsomag egyes elemeit és azok megvalósításához pénzügyi keretet biztosít. A kormány határozat fontosságát az adja, hogy ennek ismeretében indulhat meg a HORECA rendelet közigazgatási egyeztetése.

Idén is igénylehető támogatás a HORECA szektorban dolgozó pincészeteknek:

A HNT Elnökségének javaslata alapján döntés született a  hazai szőlő-bor ágazat koronavírus-járvány negatív hatásainak rövid és középtávú kezelése érdekében a vendéglátásban és borturizmusban érdekelt pincészetek támogatásáról.

Dr. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta, a Covid-járvány nem egyenlő mértékben sújtotta a borászatokat: összességében a borkészletek elmaradnak mind a tavalyi szinttől, mind pedig a sokéves átlagtól, azonban egyes bortermelőknél így is nagyobb mennyiségben halmozódhattak fel borok.

A segítség részeként a vendéglátásba beszállító és a borturizmusban érintett bortermelők részére nyújtott támogatást 2020. után idén is igényelhetik majd az érintett pincészetek. Ehhez az agrártárca összesen 1,5 milliárd Ft támogatási keretet biztosít.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által ismert tervezetek szerint:

  • a kérelem 2021. október 4. és 2021. október 12. között az Ügyfélkapun keresztül, azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz
  • ez egy hektár területre jutó támogatás összege 450 000 forint. A 2018-19-es borpiaci évtől induló új pincészetek egy kompenzációs támogatásban részesülhetnek, melynek összege 90 000 forint/hektár
  • egy kérelmező legfeljebb harminc hektár támogatható terület után nyújthat be átmeneti támogatási kérelmet
  • egy kérelmező kizárólag egy átmeneti támogatási kérelmet nyújthat be

A  támogatási kérelemnek  tartalmaznia kell:

  • a 2020/2021-es borpiaci évben a hegybíró által igazolt szőlőültetvény területének nagyságát
  • az értékesített borászati termék mennyiségéről szóló kimutatást:
  • az értékesítési csatorna megnevezését, az értékesítési csatorna részére értékesített mennyiséget hektoliterben megadva

Az átmeneti támogatási kérelemhez csatolni kell:

  • a támogatandó terület nagyságára vonatkozó hegybírói igazolás másolatát, illetve a gazdasági aktában történő nyilvántartásba vétel időpontjára vonatkozó igazolás másolatát.

Az igazolásokat a gazdasági aktát vezető hegybíró a kérelmező 2021. szeptember 27-e és 2021. október 12-e között benyújtott kérelmére 2021. szeptember 27-e és 2021. október 12-e között állítja ki.

A Magyar Államkincstár az átmeneti támogatás összegét legkésőbb 2021. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.

További források állami bormarketingre

2021-2025 között évi 715 millió forint többletforrás áll az AMC rendelkezésére állami bormarketing feladatok ellátására, amelyből 2021-ben 395 millió forint használható fel.

Az állami bormarketing program a magyar bor legfőbb célpiacait célozza meg: Magyarországot, Közép-Európát (Németország és a V4-ek), Észak-Európát (Finnország, Norvégia és Svédország), valamint az EU-n kívül angolszász országokat (Egyesült Államok, Egyesült Királyság és Kanada).

Krízis lepárlási rendelet 2021

Az Agrárminisztérium a szüreti felkészülés keretében Európai Úniós- forrásból lepárlási támogatást biztosít azon termelők részére, akik a járványügyi intézkedések miatt nehezebben tudták értékesíteni boraikat.

A HNT Elnöksége szakmai javaslata szerint egy-egy borászati üzem által támogatással lepárolható bor maximális mennyisége 2.000 hektoliter, 95%-ban saját feldolgozású szőlőből készült, minimum 11% tényleges alkohol tartalmú bor legyen, mely nem tartalmaz 2021/2022-es borpiaci évben szüretelt szőlőből készült bort. A borászati üzemekre vonatkozóan úgy döntött, hogy javasolja valamennyi borászati üzem részvételét a krízislepárlásban.