Tájékoztatás 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

Tájékoztatjuk a tisztelt hegyközségi tagjainkat, hogy a Magyar Közlöny 117. számában megjelent a Kormány 392/2023. (VIII. 14.) Korm. rendelete a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Közlöny kivonata elektronikusan elérhető az alábbi linkre kattintva:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/66ca33cccee2d516257c37515dc54d54241654c8/megtekintes

A módosítás lényegi elemei:

I. Definiálásra került a szőlővíz fogalma.

 Szőlővíz: sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény előállítása során a szőlőmustból vagy a sűrített szőlőmustból kivont folyadék;”

II. Meghatározásra kerültek a telepítési engedély vonatkozásában a  módosítást kizáró elemek

Nem módosítható az ügyfél kérésére a helyrajzi szám és a telepítési engedélyes

III. Uniós szabályozás alapján nem művelt ültetvények újratelepítésére vonatkozó rendelkezés pontosításra került

Az újratelepítési jogosultság a gazdasági aktába nem jegyezhető be, ha a hegybíró a helyszíni szemle során megállapítja, hogy a kivágással érintett ültetvény területe művelés nélkül hagyott szőlőtermő terület.

IV. Módosításra kerültek a szüreti eljárásra vonatkozó rendelkezések

V. Kiegészült a NÉBIH részére történő bejelentési kötelezettség

Borászati üzem a művelet megkezdése előtt legalább 5 nappal korábban bejelenti a NÉBIH részére

    a) a sűrített szőlőmust és a finomított szőlőmustsűrítmény előállítását, valamint

    b) a szőlővíz megsemmisítésének idejét és módját.

VI. A szakmai-jövedéki nyilvántartás vezetést érintő változások:

   1)  A továbbiakban műveletenként  kell bejegyezni

   a) legkésőbb a művelet elvégzésének napját követő első munkanapi

   aa) a szacharóz, a savtartalom növelésére használt termékek, valamint a savtompításra használt termékek ki- és betárolását,

  ab) a sűrített szőlőmust és a finomított szőlőmustsűrítmény előállítására irányuló művelet elvégzését, valamint az annak során keletkezett szőlővíz mennyiségét és tárolási helyét;

   2) A szakmai-jövedéki nyilvántartásban – a borecet borból előállítása kivételével – nem kell rögzíteni a borecettel

kapcsolatos műveleteket.

   3) A borászati üzemengedélyben meghatározott adómentes fogyasztásra szánt borászati terméktétel mennyiségét a szakmai-jövedéki nyilvántartásba a borászati üzemengedély kiadásától számított 7 napon belül hektoliterben, két tizedesjegy pontossággal kell bejegyezni.

VII. 15 napra módosult adatokban bekövetkezett változás bejelentési határideje a jogszabály 78. § (1) bekezdésében foglalt adatok vonatkozásában.

VIII. Csökkent a mulasztási bírság alsó határa 10 000 Ft-ra.