SZAKMAKÖZI KÉSZLETFELMÉRÉS 2022-BEN

A szakmaközi készletfelmérések az elmúlt években lehetővé tették, hogy az ágazati döntéseket az aktuális készletadatok és az értékesítési ütem minél pontosabb becslése alapján lehessen meghozni. A jelenlegi gazdasági és geopolitikai helyzetben a HNT Tanácsülése 2022. márciusától havi készletfelmérésről döntött.

A készletjelentés minden olyan hegyközségi tag számára kötelező, akinek 2021. július 31-i készlete elérte a 100 hektolitert, illetve akinek most legalább ennyi bor van a pincéjében, vagy 2021. őszén szüretelt szőlőből legalább 100 hl seprős újbort állított elő. Akik legalább az egyik feltételnek megfelelnek, kötelesek a hónap végi készletadataikat megküldeni a gazdasági aktájukat vezető hegybíró részére a korábbi években rendszeresített táblázatban, melyet a HNT honlapján a Piacszervezési intézkedések alatt is megtalál.

A bortételekről minden esetben a tulajdonosnak kell jelentést tennie, akkor is, ha azt bérfeldolgozásra vagy bértárolásra másnál helyezte el. Azok számára, akiknek bármelyik hónap végén jelentést kell leadniuk, ez a kötelezettségük a borpiaci év végéig fennáll, függetlenül attól, hogy készleteik idővel a jelzett határ alá csökkennek-e.

A hegybírók minden olyan borelőállítót megkeresnek, akinek jelentési kötelezettsége állhat fenn. A szakmaközi készletjelentés a hegyközségi tagságból eredő kötelező adatszolgáltatásnak minősül, és olyan igazolások előfeltételének is számít, mint pl. a pályázatok elbírálásánál pluszpontot jelentő szakmaközi szervezeti tagság igazolása.

A szakmaközi készletfelmérésről szóló tájékoztató és a jelentéshez használható táblázat itt érhető el:

https://www.hnt.hu/piacszervezes/szakmakozi-adatszolgaltatas/