Borvidéki döntésekkel jóváhagyott szőlőárprognózis 2022

BORVIDÉKI DÖNTÉSEKKEL JÓVÁHAGYOTT SZŐLŐÁRPROGNÓZIS 2022

Szőlőárprognózis – 2022

A rögzített képlet alapján készülő előrejelzés az érintett szüret egésze tekintetében prognosztizálja a várható átlagárakat. Az egyes ügyletek során alkalmazott árakat azonban számos egyedi tényező (a szőlő minősége, a termőhely, a két fél üzleti kapcsolatának sajátosságai stb.) befolyásolja.

A borszőlő árak tényleges alakulása a borpiaci kereslettől is függ, mivel a borászatok az előállítandó bor minősége és célpiaca szerint eltérő igényekkel jelenhetnek meg a szőlőpiacon.

A szőlőárprognózis a HNT 2017. óta alkalmazott modellje segítségével készül, a számítások alapját idősoros adatok és hivatalos gazdasági mutatók adják. Az árprognózis végleges adatainak kiszámításakor a piacszervezési intézkedés alapján a borvidéki feladatokat ellátó hegyközségi szervezetek által jóváhagyott gazdasági környezeti indexeket kell alkalmazni.

A gazdasági környezeti indexet az egyes hegyközségi szervezetek a borvidéki szőlő- és borpiaci folyamatok, a szüret biztonságos és ütemes lefolyásának biztosítása, valamint a szőlőtermelők és a borászatok fenntartható termelési feltételeinek szem előtt tartása figyelembe vételével határozták meg.

A piacszervezési intézkedés értelmében a HNT csak azon borvidékek tekintetében hoz nyilvánosságra árprognózist, amelyek borvidéki feladatokat ellátó hegyközségi szervezete testületi döntést hozott annak közzétételéről és a számítás utolsó eleméről, a gazdasági környezeti indexről.

Mivel 2022-ben sem Felvásárlási felhívás, sem Értékesítési ajánlat nem érkezett a HNT Titkárságához, ezért a szőlőárprognózissal nem rendelkező borvidékeken a piacszervezési intézkedés hatálya alá tartozó ügyletek során a felek csak szerződéses jogviszony keretében értékesíthetik és vásárolhatják a borszőlőt.

Kunsági Borvidék

Nagy-Somlói Borvidék

Szekszárdi Borvidék

Tokaji Borvidék

Tolnai Borvidék