KÉSZLETJELENTÉS: HATÁRIDŐ HOSSZABÍTÁS

Az új nemzeti borjogi szabályozás határidő hosszabbítással segíti a hegyközségi tagokat

A hatályba lépett új bortörvény és annak két végrehajtási rendeletének célja a magyarországi szőlő-bor ágazat hatékonyságának javítása az európai uniós előírásoknak történő megfelelés mellett.

A határidők hosszabbításával és a gyakorlatban fellépő problémák megoldásával az új nemzeti borjogi szabályozás jelentős mértékben járul hozzá az ágazat szereplőire nehezedő adminisztrációs terhek csökkentéséhez.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az alábbi adatszolgáltatási kötelezettségek határideje 2022. szeptember 10.

Értékesítési- és készletjelentés benyújtása

A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BKr.) 46. §-a, valamit a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 136. §-a alapján borászati üzemengedélyes és a Jöt. 3. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti jövedéki engedélyes kereskedő készletjelentési és értékesítési jelentési kötelezettséggel rendelkezik.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) által rendszeresített formanyomtatvány a gazdasági aktáját vezető hegybíró részére postai úton vagy személyesen – kitöltve és minden oldalt aláírva (nemleges jelentés esetén is) – nyújtható be legkésőbb 2022. szeptember 10-ig.

Az ügyfelek adatszolgáltatásának megkönnyítése céljából a jelentés Excel táblázatban is kitölthető – számolást segítő – formátumban is elérhető.

A nyomtatványok és a kitöltési útmutatók elektronikusan is letölthetők a HNT honlapjáról https://www.hnt.hu/ nyomtatvanyok/ alkalmi-es-idoszakos-bejelentesek/

EBKO sorszámtartomány jelentése

Az elektronikus borkísérő okmány sorszámtartomány felhasználása elszámolási kötelezettséghez kötött. Az erre szolgáló bevallást szintén szeptember 10-ig kell megküldeni a HNT részére e-Papíron keresztül, elektronikusan hnt@hnt.hu, vagy postai úton 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A 

A nyomtatvány elérhető a HNT honlapján: https://www.hnt.hu/nyomtatvanyok/pincekonyv-kisuzemi-regiszter-ebko-kerelmezese-bko-kerelem/

A szüreti időszakban az ágazat minden szereplőjét megnövekedett feladatok sora terheli, ezért kérjük ügyeljen arra, hogy időben eleget tegyen adatszolgáltatási kötelezettségének. Támogató közreműködését köszönjük!