EGYÜTT A MAGYAR BORÉRT

Idén ünnepli a Magyar Bor Akadémia (MBA) alapításának 30. évfordulóját. A kerek jubileum egybeesett az Akadémia elnökségének tisztújításával is, így új lendületet vehet az Akadémia működése. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) elnöke és főtitkára fogadta a Magyar Bor Akadémia májusban megválasztott elnökségi delegációját: Koch Csaba elnököt, Bock József alelnököt és Taschner Kurt István főtitkárt.

Koch Csaba elnök úr jelezte, hogy a HNT az első szakmai szervezet, amellyel hivatalosan felvette a kapcsolatot. Kifejezte az MBA Elnökségének azon álláspontját, miszerint prioritást jelent számukra az eddigi jó kapcsolat további fejlesztése és a két szervezet stratégiai együttműködési kereteinek kialakítása.

„A HNT a szőlő-bor ágazatban meghatározó jelentőséggel bír. Közigazgatási és szakmaközi feladatainak ellátása során olyan stabil szervezeti hátteret alakított ki az elmúlt évek során, mely több téren is biztos kiinduló pontot és hátteret jelenthet az MBA stratégiai céljainak elérésében. Az Elnökségen belül jelenleg zajlanak azok az egyeztetések, amelyek az MBA által kezelt díjak és programok megújítását, esetenként az „alapító atyák” által megfogalmazott alapértékekhez való közelítést tűzték ki célul.

Örömmel fogadtam Légli elnök úr támogató gondolatait, hiszen Ő 2010-ben lett az Év Bortermelője. Személye hitelesen példa egyúttal abban a személyes törekvésemben is, miszerint a többnyire csak képzeletünkben létező árkokat betemessük, és ténylegesen összefogjunk a Magyar Bor sikere ügyében. Az MBA új Elnöksége is vallja, hogy e nemes feladat arra kötelez minket, hogy az MBA kialakítsa valamennyi szakmai, oktatási és kormányzati szervezettel az együttműködés kereteit. Mindenkiben azt kell megerősíteni, ami összeköt bennünket. Ez pedig a Magyar Bor sikerének ügye” összegezte az egyeztetés fontosságát Koch Csaba MBA elnök.

A vendéglátó országos szőlész-borász önkormányzat elnöke örömének adott hangot, hogy egy relatív frissen megválasztott Év bortermelője személyes ismertségét is felhasználja e nagy presztízsű szervezet megújítására. „Egyet értettünk abban, hogy a HNT és az MBA tevékenysége kiegészítik, és ha ügyesen koordináljuk, erősítik, előmozdítják a Magyar Bor ügyét. Az MBA díjainak és programjainak megújítása és fejlesztése összhangban van az ágazati stratégiában hangsúlyosan megjelenő termelői szemléletváltozás igényével és a szőlész-borász közösségért tenni akaró erők megerősítésének gondolatával. Ugyanakkor ezt egy belső folyamatnak kell eredményeznie, melyben a HNT, mint szakmaközi szervezet csak támogatást nyújthat az MBA számára. A javaslatok megfogalmazása egyértelműen az MBA tagságának a feladata és felelősége. Magánemberként, az MBA tagjaként ezzel a jogommal és felelőségemmel nekem is élnem kell” – mondta el Légli Ottó.

Bock József alelnök úr kiemelte, hogy egyértelműen bízik a HNT Titkárságának szakmai segítségében, melyre a tárgylások során több megerősítést is kaptak az MBA képviselői. „A Magyar Bor Akadémia tagságának jellegéből adódóan fel tudja vállalni olyan ügyek képviseletét, melyek összágazati érdeket jelentenek. Ilyen a tudatos, kulturált borfogyasztás előmozdítása. Vallom azt, hogy a Wine in moderation program hazai előmozdítása megnyugtató keretet jelenthet a kormányzati döntéshozóknak akár a zéró tolerancia társadalmi vitájának lefolytatásához. Légli elnök úr biztosított bennünket arról, hogy a két szervezet felgyorsítja az e téren zajló szakmai egyeztetéseit. Célunk, hogy még a szüret kezdete előtt elfogadja a HNT Elnöksége az MBA erről szóló Stratégiai Tervét”- foglalta össze Bock József alelnök.

A magas szintű egyeztetés gyakorlati megvalósítására Taschner Kurt István és Brazsil Dávid főtitkárok kerültek kijelölésre. Első lépésként a HNT technikai és jogi segítségnyújtással támogatja az MBA adatbázisainak felülvizsgálatát. Záros határidőn belül felveszik továbbá a kapcsolatot a Német Borakadémiával, a Wine in moderation program német nemzeti képviselőjével. Mandátumot kaptak arra vonatkozóan is, hogy kidolgozzák a WiM keretein túlmutató stratégiai együttműködési megállapodást.