Borvidéki döntésekkel jóváhagyott szőlőár-előrejelzés 2021

Szőlőár-előrejelzés – 2021

A rögzített képlet alapján készülő előrejelzés az érintett szüret egésze tekintetében prognosztizálja a várható átlagárakat. Az egyes ügyletek során alkalmazott árakat azonban számos egyedi tényező (a szőlő minősége, a termőhely, a két fél üzleti kapcsolatának sajátosságai stb.) befolyásolja.
A borszőlő árak tényleges alakulása a borpiaci kereslettől is függ, mivel a borászatok az előállítandó bor minősége és célpiaca szerint eltérő igényekkel jelenhetnek meg a szőlőpiacon.

A szőlőár-előrejelzés a HNT 2017. óta alkalmazott modellje segítségével készül, a számítások alapját idősoros adatok és hivatalos gazdasági mutatók adják. A szőlőár-előrejelzés végleges adatainak kiszámításakor a piacszervezési intézkedés alapján a borvidéki feladatokat ellátó hegyközségi szervezetek által jóváhagyott gazdasági környezeti indexeket kell alkalmazni.

A gazdasági környezeti indexet az egyes hegyközségi szervezetek a borvidéki szőlő- és borpiaci folyamatok, a szüret biztonságos és ütemes lefolyásának biztosítása, valamint a szőlőtermelők és a borászatok fenntartható termelési feltételeinek szem előtt tartása figyelembe vételével határozták meg.

A piacszervezési intézkedés értelmében a HNT csak azon borvidékek tekintetében hoz nyilvánosságra ár-előrejelzést, amelyek borvidéki feladatokat ellátó hegyközségi szervezete testületi döntést hozott a számítás utolsó eleméről, a gazdasági környezeti indexről.

Mivel 2021-ben sem Felvásárlási felhívás, sem Értékesítési ajánlat nem érkezett a HNT Titkárságához, ezért a szőlőár-előrejelzéssel nem rendelkező borvidékeken a piacszervezési intézkedés hatálya alá tartozó ügyletek során a felek csak szerződéses jogviszony keretében értékesíthetik és vásárolhatják a borszőlőt.

Csongrádi borvidék

Egri borvidék

Hajós-Bajai borvidék

Kunsági borvidék

Mátrai borvidék

Pécsi borvidék

Soproni borvidék

Szekszárdi borvidék

Tokaji borvidék

Zalai borvidék