BORÁSZATI GÉPBESZERZÉS 2023

Február 15-ig nyújtható be a borászati gépbeszerzés iránti támogatási kérelem

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból borászati gépek, technológiai berendezések beszerzését támogató pályázat került kiírásra 2023. január 15-től, melyre még két hétig nyújtható be pályázat.

Az agrárminiszter 53/2020. (X. 27.) AM rendelete az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatásról az alábbi főbb pontokat tartalmazza:

 Igényelhető támogatási keretösszeg: max. 100 millió Ft,

Intenzitás:

  • őstermelő és kis-, középvállalkozás: 1. mellékletben nem szereplő település esetében a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételárának 50%-a, településlistán szereplő település esetében 40%-a
  • nagyvállalat: 1. mellékletben nem szereplő település esetében a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételárának 25%-a, településlistán szereplő település esetében 20%-a

Pályázat benyújtási határideje: 2023. január 15. – február 15. között

Támogatható tevékenység:

  • a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembe helyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembe helyezésű technológiai rendszer kialakítása
  • a szőlészeti és borászati tevékenységekhez és a termékek forgalmazásához kapcsolódó adatszolgáltatási, bejelentési, nyilvántartási kötelezettségek teljesítését, illetve az ügyvitelt és vállalatirányítást szolgáló hardver- és szoftverbeszerzés, valamint hardver- és szoftverfejlesztés
  • a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembe helyezésű borászati gép beszerzése
  • fenti borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése (önállóan nem beszerezhető)

Kötelező vállalások:

  • a borászati gép, technológiai berendezés vásárlásával összefüggő gazdasági eseményről elkülönített nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást vezet
  • borászati gépet, technológiai berendezést a támogatás folyósításától számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használja, üzemelteti

 A közleményt és a kitöltendő dokumentumokat ezen emailhez csatolva megküldjük.

Támogatási kérelmek benyújtásához egyéb információ a Kincstár oldalán, az alábbi linken érhető el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek?p_p_id=statementlist_WAR_mvhportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_statementlist_WAR_mvhportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fportlet%2Fmvh%2Fstatement%2Fdetailed.jsp&_statementlist_WAR_mvhportlet_statementId=12398624

A támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el, a kifizetési kérelem a 2023. évtől benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását követő pénzügyi év november 15. és december 21. napja között, elektronikus úton nyújtható be a Kincstárhoz.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR KÖZLEMÉNY

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

ÁRAJÁNLAT MINTA