AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELŐTT KÉT ÚJ TÖRVÉNYJAVASLAT

Két új, az ágazatot érintő törvényjavaslatot nyújtott be az Agrárminisztérium az Országgyűlés részére

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának Elnöksége szeptemberi rendkívüli ülésén tárgyalta meg a hegyközségi törvény módosítását. Az Országgyűléshez benyújtott törvényjavaslat csak azokat a módosításokat tartalmazza, amelyek a 2023. évi hegyközségi választásokhoz szükségesek, mivel az őszi ülésszakban nem került benyújtásra az a szakzsargonban agrársaláta törvénynek nevezett tervezet, amely több további rendelkezést is módosított volna.

A hegyközségi törvény kiegészítésével lehetővé válik az egységesen 5 éves választási ciklus bevezetése, amely stabilizálja a hegyközségi szervezetek küldötti rendszerét, ezáltal erősítve a képviseleti döntéshozatalon alapuló köztestületek szervezeti működését. A rendelkezést azért javasolta a HNT Elnöksége, mert az egészségügyi veszélyhelyzet okozta jogi szabályok tovább bonyolították a tisztségviselők megválasztásának hegyközségi, borvidéki és nemzeti tanácsi megválasztási időpontját. Ugyanakkor a törvényjavaslat lehetőséget biztosít arra, hogy a 2022. június 1. után megválasztott tisztségviselők, képviselők esetében a megválasztás időtartama már a 2023. évi választások szerinti 5 éves időtartamra szóljon.

A szavazatszámok megállapítását is egységesíti a tervezet. Egyszerűsödik továbbá a küldöttek által képviselt szavazatszám meghatározása: a hegyközségi tanácsban minden megkezdett 100 ha után jár egy szavazat a hegyközségi szőlészeti és borászati küldöttnek, míg a nemzeti tanácsban minden megkezdett 500 ha után jár egy szavazat. Mivel a szavazatszámi korlátok nem változnak, ezért érdemi szavazatarány változást nem eredményez ez a módosítás, viszont könnyítheti a szavazási eredmények nyilvántartását.

 A második, az agrártermékek eredetvédelméről szóló törvényjavaslat egységesen szabályozza valamennyi termék esetében a földrajzi árujelzők uniós oltalma iránti tagállami eljárást. A törvényjavaslat áttekinthetőbbé és egyszerűbbé teszi a jogalkalmazást, mivel eddig ezeket a rendelkezéseket a védjegy törvény tartalmazta. A törvényjavaslat meghatározza az agrártermékek oltalom alatt álló földrajzi árujelzői nyilvántartására, bitorlására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Fontos látni, hogy az eredetvédelmi törvény megerősíti az uniós oltalomból fakadó piacvédelmi lehetőségeket és szabályoz olyan területeket, melyeket korábban a bortörvény szabályozott.

A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

Az agrártermékek eredetvédelméről