Áprilisban indul az új szőlőültetvény telepítési engedélyezése

Tisztelt Hegyközségi Tagok!

Azon hegyközségi tagoknak, akik telepítési jog/jogosultság felhasználása nélkül valósítanának meg a borszőlőültetvény létesítést április 30-ig van módja igényelni az új telepítési engedélyt.

Az új telepítési engedély iránti kérelmet 2024. április 1. és április 30. között lehet benyújtani a létesítendő ültetvény helye szerint illetékes hegybírónál. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány letölthető a HNT honlapjáról.

Az uniós szabályokkal összhangban legfeljebb az előző borpiaci évben megállapított belföldi szőlőterület 1 százalékával növelhető Magyarországon is a borszőlőültetvények területnagysága, amely  2024. évben 592 hektár.

A kérelem kitöltésénél a kérelmezőnek lehetősége van telepítési feltételek vállalására, amely plusz pontokat biztosít az esetleges túligénylés esetén a rangsorolás elbírálásakor. Ugyanakkor lényeges megemlíteni, hogy nem kötelező a borrégiónként meghatározott legfeljebb 4 ajánlott fajta közül választani. A fajta kritérium vállalás a borrégióban engedélyezett fajták valamelyikének a telepítési kötelezettségét vonja maga után.

Az új telepítési engedély minden esetben 3 évig használható fel. Fontos tudnivaló továbbá, hogy amennyiben az új telepítést a termelő az engedély érvényességi idején belül nem végzi el, az engedély lejárati napjától számított két naptári éven belül nem nyújthat be új telepítési engedély kérelmet.

A kérelemhez mellékelni kell:

  1. A talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatal talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló, véglegessé vált, egy évnél nem régebbi döntésének másolatát, amely saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén tartalmazza az érintett földterület talaj immunitására vonatkozó rendelkezést is.
  2. Kérelmező használatában lévő összes földterületre vonatkozó földhasználati összesítő
  3. Közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, az özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén az özvegyi joggal rendelkező személynek vagy a haszonélvezőnek a saját vagy közös tulajdonban lévő, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, illetve az özvegyi joggal rendelkező személynek teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozata eredeti példányban.
  4. Használatot biztosító jogviszony (pl.: haszonbérlet) fennállása esetén a használatba adónak az új telepítésre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban.
  5. Kísérleti célú ültetvény létesítése esetén a kérelemhez csatolni kell a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolását megalapozó termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély másolatát.
  6. Törzsültetvény létesítése esetén a létesítési engedély másolatát.

A talajvédelmi terv elkészítését a NÉBIH honlapján elérhető  Talajvédelmi Szakértői Nyilvántartó Jegyzékben található szakértők készíthetik el, amelyet a vármegyei kormányhivatalok talajvédelmi hatósága hagy jóvá.

Részletes információk és a szükséges nyomtatványok a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapján (www.hnt.hu) érhetők el.

Kérelem borszőlő új telepítési engedély iránt 2024

2024 – Új telepítések esetén kiemelt borrégiós fajták

Fontos továbbá megemlíteni, hogy várhatóan idén kihirdetésre kerül az új telepítéshez kapcsolódó pályázat is, de ennek pontos ideje még nem ismert.