Április 1-től nyújtható be a kifizetési kérelem a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához

Felhívjuk Tisztelt Hegyközségi Tagjaink  figyelmét, hogy a Magyar Államkincstár (Kincstár) által jóváhagyott egyéni tervekhez kapcsolódóan április 1-től van lehetőség a kifizetési kérelmek benyújtására.

 1. A kifizetési kérelem benyújtási időszaka:
 2. április 1. és 2023. július 3.

A kifizetési kérelmet az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben lehet benyújtani.

 1. Benyújtás módja:

A kifizetési kérelmet az elektronikus űrlapon az előírt mellékletek csatolásával együtt kell benyújtani.

A  kifizetési kérelmeket az egyéni tervnek helyt adó / részben helyt adó határozat mellékletében szereplő „Területazonosítónként” külön-külön kell benyújtani a Kincstár részére. Egy kérelmező tehát több kérelmet is beadhat.

III. Csatolandó mellékletek:

 • Ültetvényleltár
  A szükséges nyomtatvány a Kincstár Közlemény 1. számú mellékleteként letölthető.
 • Vázrajz az ültetvény támberendezéséről készített oldalnézetről

A vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopokat, huzalokat, a végoszlop rögzítés és a szőlőtőke megtámasztásának módját (karó, nevelőpálca, huzal), a támberendezés anyagát (fém, fa, beton), a huzalokat tartó közoszlopok közötti távolságot, a huzalok talajtól és egymástól mért távolságát;

A HNT munkatársai által elkészített vázrajz sablon letölthető a HNT honlapjáról a melléklet linkre kattintva: https://www.hnt.hu/nyomtatvanyok/borszolo-telepitese-es-kivagasa/

 • A származási igazolás másolata, mely a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozik és a kérelmező nevére van kiállítva
  • nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén az Unió területén belüli szállításhoz, illetve a védett zónákba történő behozatalhoz és az azokon belüli szállításhoz szükséges növényútlevelekre vonatkozó formai előírások meghatározásáról szóló, 2017. december 13-i (EU) 2017/2313 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti növényútlevél, valamint a kérelmező nevére kiállított számla másolatát;
 • A régi szőlőtőkék eltávolításának, a támberendezés bontásának és azok elszállításának támogatása esetében:
  • a hegybírói helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek másolata
   • a kivágás előtti és
   • a kivágás utáni állapotról.

A kivágás utáni helyszíni ellenőrzést az egyéni terv benyújtásának időpontját követően elvégzett kivágás után kell elvégezni.

Ezek a jegyzőkönyvek igazolják a kivágandó ültetvény meglétét, annak méretét, valamint a kivágás tényleges megtörténtét.

 • A  kérelemmel érintett tevékenységek számláinak másolatát a 2022/2023 borpiaci évben benyújtott egyéni tervekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében.

Az (EU) 2016/1150 bizottsági végrehajtási rendelet 24. cikk (3) bekezdésében meghatározott felülvizsgálathoz.

 • Az egyéni tervhez mellékelt újratelepítési engedély vagy az átváltott telepítési engedély másolatát, ha azok módosultak.

Bővebb információ a támogatás igénybevételével, valamint a kifizetési kérelem benyújtásával és a kérelemhez csatolandó dokumentumokkal kapcsolatban az alábbi linkeken található:

 • 57/2020 (XI.13.) AM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról
 • 18/2023. (III. 23.) számú Kincstár Közlemény    a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet alapján a 2022/2023 borpiaci évben benyújtandó „kifizetési kérelem” benyújtás feltételeinek közzétételéről.

Kérjük szíves együttműködését abban, hogy  a művelet befejezését követően   a szőlőültetvény területe szerint illetékes hegybíró részére is tegye meg a telepítés bejelentést.