Április 1-jétől ismét benyújthatók a szerkezetátalakítási támogatás iránti kifizetési kérelmek

A szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatásának feltételeit szabályozó 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 17. §-a értelmében 2019. április 1-jével ismét megnyílik az elvégzett szerkezetátalakítási műveletekre vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka. Az április 1. és június 17. között benyújtható kifizetési kérelmeket a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 9/2019. (II. 26.) számú Közleményében foglaltaknak megfelelően, a Közlemény mellékleteként közzétett nyomtatványok felhasználásával kell elkészíteni. (2019-ben az 1/2018. (II. 1.) FM rendeletben előírt június 15-i benyújtási határidő szombatra esik, ezért a kérelmek még június 17-én, hétfőn is postára adhatók.)

Kifizetési kérelmet azok a termelők nyújthatnak be, akiknek a 2017/2018. vagy a 2018/2019. borpiaci évre vonatkozó egyéni tervét a Kincstár jóváhagyta, és a termelő a jóváhagyott egyéni tervben foglalt szerkezetátalakítási tevékenységeket megvalósította. A kifizetési kérelmet az egyéni tervnek – egészben vagy részben – helyt adó határozat mellékletében szereplő területazonosítónként külön-külön, postai úton kell benyújtani a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya részére (1476 Budapest Pf. 407). Az előző szabálynak megfelelően egy kérelmező több kifizetési kérelmet is benyújthat.

A kérelemhez csatolni kell:
– az ültetvény támberendezéséről készített vázrajzot,
– a Kincstár közleményében közzétett nyomtatvány felhasználásával elkészített ültetvényleltárt,
– a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát,
– amennyiben az egyéni tervhez mellékelt újratelepítési vagy az átváltott telepítési engedély módosult, úgy annak másolatát,
– amennyiben a termelő a régi ültetvény kivágási költségeihez is igényelt támogatást, úgy a hegybíró által az egyéni terv benyújtásának időpontját követően elvégzett kivágás előtti és kivágás utáni helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvek másolatát.

A Kincstár 9/2019. (II. 26.) Közleménye, valamint a kifizetési kérelem elkészítéséhez szükséges B4048 számú nyomtatvány, illetve az ültetvényleltár mintája közvetlenül elérhető az alábbi linkre kattintva:
9/2019. (II. 26.) Közlemény

Figyelem! A 2019. április 1-je előtt, vagy 2019. június 17-ét követően benyújtott kifizetési kérelmet a Kincstár érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!