A Szakmaközi Bormarketing Bizottság megkezdte munkáját

A Szakmaközi Bormarketing Bizottság a Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing járulékról szóló piacszervezési intézkedés határozata alapján jött létre. Így minden borászat, amely Magyarországon borászati terméket hoz forgalomba, köteles a forgalomba hozatalt megelőzően a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa részére szakmaközi bormarketing járulékot fizetni, melynek mértéke a 2021-es naptári évre mindhárom borkategóriában / OEM, OFJ, FN/ literenként 1 forint.

A szakmaközi bormarketing járulék és többletjárulék befizetéseket a HNT elkülönített számlákon kezeli. Ebből az Országos Bormarketing Alapba az OEM,OFJ és az FN borászati termékek esetében 98 százalékot, a Kulturált Borfogyasztást Népszerűsítő Alapba 2 százalékot a HNT elnökségének jóváhagyást követően utal át.
A HNT a 2020. szeptember 8-i ülésén döntött a Bizottság létrehozásáról, tagjait a november 24-i tanácsülésen választotta meg.

A Szakmaközi Bormarketing Bizottság 5 tagú, elnökét a HNT Elnöksége választotta ki, két tagot delegált a HNT Tanácsülése, és szintén két tagot delegált a Szakmaközi Bizottság. Közülük egyről szavazhattak a tagok, a másik személyről a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége döntött. A Bizottság elnöke Légli Ottó, tagjai: Dr. Molnár Péter és Schmidt Győző – a HNT Elnökségének tagjai – Figula Mihály a Magyar Bor Akadémia képviseletében, valamint Oláh László a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége képviseletében.

A Bizottság alakuló ülését online videokonferencia formájában tartotta meg decemberben, majd januárban megkezdődött a piacszervezési intézkedésben kijelölt konkrét feladatok meghatározása és a stratégiai tervezés. A rövid határidők miatt a munka a hatékonyság növelése érdekében heti ülések formájában folytatódik tovább.

A Bizottság tanácsadó testület, ezért döntéseket nem hoz. Első körben a határozatban foglaltak szerint a stratégiát készíti el.

A piacszervezési intézkedés célja forrás teremtése és megfelelően koordinált felhasználása az ágazat igényeihez igazodva, és – a HNT-n keresztül – az ágazat ellenőrzésével.