Pályázati felhívás

2020. január 7-én meghirdetették a „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatására” (VP3-3.1.1-19) című felhívását, különös tekintettel annak az A) célterületét.

A támogatás célja, hogy az EU által elismert minőségrendszerek ismertek és elismertek legyenek, és ösztönözze a mezőgazdasági termékek uniós minőségrendszerekben való részvételét.

A pályázati felhívás A) célterülete által nevesített uniós minőségrendszerek az Európai Bizottság elektronikus nyilvántartásaiban szereplő oltalom alatt álló következő elnevezések:

  • mezőgazdasági termékek és élelmiszerek,
  • szeszesitalok és borok földrajzi árujelzői (eredetmegjelölések, földrajzi jelzések), valamint
  • hagyományos különleges termékek.

Támogatási kérelmet az A) célterület esetében az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki az oltalom alatt álló elnevezés használatára, az oltalom alatt álló termék forgalomba hozatalára jogosult és az erre való jogosultságot 2014. január 1-ét követően szerezte meg, és ezt hatósági bizonyítvánnyal bizonyítani tudja.

A támogatás mértéke: 1.000 eurónak megfelelő forint, maximum 5 éven keresztül

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (átalány fizetés)

A pályázat elbírálásánál minimum 40 pontot el kell érni ahhoz, hogy sikeres legyen a pályázat.

A pályázati felhívás elérhetősége:
https://www.palyazat.gov.hu/vp3-311-19-mezgazdasgi-termelk-eu-s-s-nemzeti-minsgrendszerhez-trtn-csatlakozsnak-tmogatsa-1

A pályázatról szóló tájékoztató itt érhető el:
www.gi.kormany.hu/VP-tamogatas

A pályázatok benyújtásának helye (kizárólag elektronikusan):
https://eptk.fair.gov.hu/?p=xL0OMBzTKAHneraNHYgWqr8YaDfFGRnNFzcI87ItQha_C-

A pályázati időszak: 2020.március 2. – 2022. december 30.