Nyomtatványok

Származási bizonyítvány

Szürettel kapcsolatos nyomtatványok

Zártkerti ingatlan művelés alól kivonása – Igazolás iránti kérelem

Hegyközségi_meghatalmazás minta

Hozzájáruló nyilatkozat 2018(természetes személy/jogi személy esetén)

Nem művelt ültetvény termelői bejelentése

Borszőlő telepítése és kivágása

Pincekönyv, kisüzemi regiszter, EBKO kérelemezése, BKO kérelmezése

Gazdasági aktához kapcsolódó nyomtatványok

Alkalmi és időszakos bejelentések

Elővásárlás, Előhaszonbérlet

A termőföld más célú hasznosítása – Kérelem