Ágazati szintű munkaerőpiaci felmérésbe kezd a HNT és az AKI

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) és az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) 2019. február 19-étől online felmérést indít a hazai szőlő- és bortermelő vállalkozások főbb foglalkoztatási jellemzőinek feltárása érdekében. A kiemelten nagy élőmunka-igényű szőlő-bor ágazatot különösen sújtja a megfelelő munkaerő hiánya. Az állandó foglalkoztatást nehezíti, hogy a szőlő-bor ágazatban elvégzendő munkák a termelési ciklusokból adódóan időszakosan eltérő intenzitással jelentkeznek. Az ágazat akkor tud erős szerepet játszani a vidéki népesség megtartásában, ha részben állandó, részben pedig idénymunkákkal megfelelő szintű jövedelmet vagy jövedelem-kiegészítést tud biztosítani a potenciális munkavállalók részére.

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet az elmúlt években több országos hatókörű munkaerőpiaci felmérést valósított meg, a felhalmozott munkaerőpiaci információk a jelen felmérés keretében gyűjtött adatok más ágazatokkal történő összehasonlító elemzésére is lehetőséget kínálnak.
A szőlő-bor ágazatban mutatkozó munkaerőpiaci problémák összegyűjtéséhez, elemzéséhez, valamint a megoldási javaslatok megfogalmazásához elengedhetetlen, hogy a kérdőívet minél többen töltsék ki a hegyközségi tagok közül.

A kérdőív a https://www.aki.gov.hu/kerdoiv/55 oldalon érhető el, kitöltése név nélkül történik.

Köszönjük, hogy válaszaival hozzájárul a szőlő-bor ágazat munkaerőpiaci problémáinak és munkaerő-szükségletének felméréséhez!