Újra pályázhat szerkezetátalakítási támogatásra

Megjelent a 79/2021. (X. 29.) számú Kincstár Közlemény a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet alapján a 2021/2022 borpiaci évre vonatkozó „egyéni terv” benyújtás feltételeinek közzétételéről.

A közlemény és mellékletei elérhetők az alábbi linkre kattintva.: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/79-2021-x-29-szamu-kincstar-kozlemeny

Az egyéni terv a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással nyújtható be. Az egyéni terv benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

Egyéni tervetaz előírt mellékletek csatolásával együtt – a 2021/2022 borpiaci évben november 2. 00:00:00 óra és 2021. november 30. 23:59:59 óra között kell benyújtani

A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be, azonban egy egyéni tervben több összefüggő terület is megadható.

Egy összefüggő terület esetében megegyezik:

  • a tevékenység,
  • a művelet (ültetés, teljes körű támrendszer létesítése),
  • a művelet végrehajtásának borpiaci éve,
  • a terület lejtése,
  • a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája,
  • a szőlőiskola típusa,
  • a szaporítóanyag típusa, és
  • az ültetvény jellege.

Egyéni terv kérelmet csak a legalább 0,2 ha nagyságú összefüggő területen megvalósított tevékenységekre lehet benyújtani.

A benyújtáshoz kapcsolódó részletes információk a közleményben olvashatók.

A vonatkozó   57/2020 (XI.13.) AM rendelet itt érhető el.