Új ültetvények telepítése 2020-ban

A HNT elnöksége 1%-ban javasolta meghatározni 2020-ban az új telepítési engedélyek nagyságát.

Az új borszőlő-telepítésre vonatkozó engedélyezési szabályozás értelmében a növekedés éves mértéke legfeljebb az előző borpiaci évben megállapított összes hazai szőlőterület 1%-a lehet. 2020-ban az új telepítések számára engedélyezhető terület nagysága 654 hektár. Az új telepítési engedély iránti kérelmet április 1. és április 30. között lehet benyújtani a létesítendő ültetvény helye szerint illetékes hegybírónál.

A kérelmező a bírálat során pontot kap, ha azon három borszőlőfajta közül választ, melyet a borvidékek határoztak meg. További pont jár azoknak a termelőknek, akik telepítésüket a borvidéki átlagon felüli adottsággal bíró földterületen végzik el. A kis- és közepes vállalkozások is pluszpontra jogosultak a bírálat folyamán. A benyújtott kérelmeket május 30-ig a HNT összesíti, kiszámítja a jelentkezők pontjait és rangsorolja a pályázatokat.

Ha a kérelmek alapján igényelt területek nagysága összesítve nem haladja meg a 654 hektárt, a hegyközségi tagok automatikusan megkapják az új telepítési engedélyüket.Túligénylés esetén mindenkit a pontszámok csökkenő sorrendjében rangsorol a HNT. Addig a pontszámig fogadhatók el a kérelmek, ameddig az igényelt területek nagysága összesítve eléri a 654 hektárt.

Továbbra is lehetőséget nyújt a Vidékfejlesztési Program új borszőlőültetvény-telepítés támogatására. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. augusztus 31-ig van lehetőség, és a borvidékek településein gazdálkodókat érinti, amennyiben a telepíteni kívánt ültetvényméretük eléri a 0,25 hektárt. Az új telepítési engedély minden esetben 3 évig használható fel. Amennyiben az új telepítést a termelő az engedély érvényességi idején belül nem végzi el, a következő két naptári éven belül nem nyújthat be új telepítési engedély iránti kérelmet.

További információk és tájékoztató segédanyagok az alábbi linkeken érhetőek el:

2020 – Új telepítések esetén ajánlott három borvidéki fajta – 1. melléklet a 9_2017. (III. 6.) FM rendelethez

Tájékoztató – új szőlőültetvények telepítési engedély igényléséhez

Új telepítési engedély kérelem nyomtatvány