Új szakemberekkel bővült a szervezet

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöki posztját 2015 decemberétől a Balatonboglári borvidéken dolgozó Légli Ottó tölti be, akit 2010-ben az Év Bortermelője és a Borászok Borásza elismeréssel tüntettek ki. A tisztújítás keretében a közgyűlés új elnökségi tagot választott dr. Nyilas János személyében, vele az ország második legnagyobb borvidéke, a Mátra is közvetlenül képviselteti magát a szervezet vezető testületében.

A HNT főtitkári posztját 2016. január 1-jétől dr. Brazsil Dávid tölti be, aki több generációra visszatekintő Balaton-felvidéki borászati hagyományokkal a háta mögött e pozíciót megelőzően Brüsszelben képviselte a hazai borászat érdekeit. A minél hatékonyabb operatív működés elősegítéséért ugyanakkor szükséges egy szakmai igazgató alkalmazása is. A körültekintő döntés megvalósításáért elsőként határozott, három hónapos időre tölti be a munkakört Somlai Tamás, aki borkereskedelmi tapasztalatokkal bír és a közigazgatás szőlő- és borágazatában is dolgozott már korábban. Ezzel párhuzamosan a szakmai igazgatói pozíció hosszú távú betöltésére pályázatot írnak ki, amelyre várják az alkalmas jelentkezőket. A HNT elnöksége figyelmet szentel a kiválasztásnak, hiszen ezt a pozíciót legalább olyan fontosnak tartja, mint a főtitkár feladatkörét.

A kistermelők támogatása

A Tanács elnöksége egy olyan javaslatot fogalmazott meg a szőlészeket és a borászokat érintő támogatások kapcsán, amellyel a támogatás összege 200 millió forintban maximalizálásra kerül. E döntés hátterében a kisebb termelők támogatása áll: a cél az, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló forrásokból minél több vállalkozás részesülhessen, és ezáltal növekedhessen a vidék helyben tartó ereje, a szőlőművelésből és borkészítésből élő cégek versenyképessége.

Szakszerű ültetvényszerkezet kialakítása

Annak érdekében, hogy a szerkezetátalakításokra irányuló támogatások minél jelentősebb összeget képviseljenek, a HNT javaslatot tett a belföldi promócióra és a melléktermékek lepárlására szánt támogatások átcsoportosítására, hogy az így felszabaduló források a szerkezetátalakítást segíthessék elő. A szervezet alapvető fontosságúnak tartja ugyanis a magas színvonalú szőlőművelést lehetővé tevő ültetvények kialakítását, hiszen a szőlő minőségének emelése jelentheti az alapját a borok színvonalának további erősödésének és a gazdaságos működésnek.

Több nézőpont ötvözése a szakmaközi bizottságban

A szakmaközi bizottság kibővítése folyamatban van annak érdekében, hogy a szőlő- és borágazat minél több szereplője közvetlenül is javaslatokat tehessen a szakmaközi szervezet, azaz a HNT felé. Ennek érdekében elindultak az egyeztetések az alábbi érdekképviseleti szervekkel a csatlakozásra: Hangya Szövetkezet, Junibor, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Magyar Bor Akadémia és Szőlőtermesztők Érdekvédelmi Szövetsége. A felsoroltak így csatlakozhatnak a Hegyközségek Nemzeti Tanácsához, a Magyar Reklám Szövetséghez, a Magyar Szőlőszaporítóanyag Termesztők Szövetségéhez, a Magyar Szeszipari Szövetség Terméktanácsához, a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetségéhez, az Önszabályozó Reklám Testülethez, a Pannon Bormíves Céhhez és a Vindependenthez. A HNT elnöksége az átgondolt javaslat-előkészítés és a széles körű szakmai nézőpontok reprezentációja érdekében ezt a lépést alapvető fontosságúnak tartja a megalapozott döntések meghozatala érdekében.

Országos és regionális borversenyek

Idén 37. alkalommal zajlik majd le az Országos Borverseny, amely tavaly felvette a Magyar Bormustra nevet, ezzel átvéve a Pannon Bormustra által képviselt értékeket is. A borverseny időpontjának meghatározásakor kiemelt jelentőséggel bírnak a borvidéki borversenyek dátumai, lehetővé téve így azt, hogy a regionális megmérettetéseken aranyérmet szerző borok indulhassanak az országos versenyen is; jelenlétük támogatása érdekében ezen borok esetében a nevezési díj a felére csökken.

A HNT feladatának tekinti azt is, hogy támogassa a borvidéki borversenyek lebonyolításának egységesítését és modernizálását, ezért ehhez szoftver- és hardverhátteret biztosít, továbbá igény esetén segítséget nyújt a kóstolópoharak beszerzésében. Annak érdekében, hogy a borversenyen a borbírálat minél objektívebb módon folyhasson le, a HNT javasolja a közös bizottsági kóstolóasztalok helyett az egyéni asztaloknál való borbírálatot. Mindennek kapcsán a szervezet keresi az együttműködés lehetőségét az Országos Borszakértő Bizottsággal és a Nemzeti Borkiválóság Programmal.

Wine in Moderation, avagy borfogyasztás mértékkel

A „Wine in Moderation” egy nyugat-európai eredetű összefogás, amely a jó minőségű bor és a mérsékelt, kulturált borfogyasztás értékeinek ismertté tételén dolgozik. A velük való egyeztetés megkezdődött. A közös munka várhatóan egy megbeszéléssel indul, amelyet Stylianos Filopousszal, a program igazgatójával szervez meg a HNT; az egyeztetésen részt vesz a Magyar Bor Akadémia, a Pannónia Női Borrend és a Vindependent is.

Kommunikációs stratégia építése

Elkezdődött a több szintű és több célcsoportot érintő kommunikációs stratégia kialakítása a HNT részéről, amelynek keretében a Tanács szakmaközi szervezetként igyekszik minden szereplőhöz a számára releváns információkat eljuttatni. Ebből kifolyólag önálló kommunikációs stratégia épül fel a hegyközségi tagokat, a professzionális szőlészetből, borászatból élő szakembereket, valamint a nagyközönséget és a sajtót érintően. A koncepció keretében a szervezet jelentőséget tulajdonít annak, hogy az egyes célközönségi csoportokat a nekik leginkább megfelelő csatornákon keresztül érje el.

Hegybírók képzése, telepítési engedélyek

Három regionális képzés keretében a HNT titkársága valamennyi hegybírót felkészítette a 2016. január 1-én életbe lépett, a telepítéseket érintő engedélyezési eljárás lefolytatására. A hegybírók e képzésen elsajátították az új ügymenetet, és ez alapján adják majd ki a telepítési, az újratelepítési és a kivágási engedélyeket. A HNT titkársága által kidolgozott új eljárásrend rendkívül gyors ügyintézést tesz lehetővé, amely a termelők gazdasági érdekeit szolgálja. Ezúton hívják fel a hegyközségi tagok figyelmét arra, hogy a tulajdonukban lévő újratelepítési jogokat legfeljebb 2020. december 31-ig válthatják át telepítési engedéllyé. A jogtartalékból vásárolt újratelepítési jogok átváltási határideje pedig 2018. július 31.