Termékleírás módosításának közzététele

A veszélyhelyzet fennállása alatt a hegyközségi szervezetek elektronikus döntéshozataláról szóló 1/2020. (04. 28.) számú HNT Elnöki döntés 9. cikkének (2) bekezdése alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának Titkársága véleményezésre közzéteszi a

TOKAJ TERMÉKLEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA

iránti kérelmet és a Tokaj OEM Termékleírás módosítási kérelmével kapcsolatos termelői vélemény nyomtatványát.

A kérelem véleményezésének határideje: 2020. május 20. (szerda).

A hegyközségi tagoknak a kérelemre vonatkozó észrevételeiket a közzétett
„Tokaj-OEM Termékleírás módosítási kérelmével kapcsolatos termelői vélemény”
nyomtatvány kitöltésével a hegyközség e-mail címére kell megküldeniük

Bodrogkeresztúr-Bodrogkisfalud-Szegi bkereszt@t-online.hu
Mád hkmad@freemail.hu
Olaszliszka h.olaszliszka@freemail.hu
Rátka padihegy@gmail.com
Sárospatak spatakhk@gmail.com
Tállya-Golop hegykozsegtallya@gmail.com
Tarcal postmaster@tarcalhk.t-online.hu
Tolcsva-Erdőhorváti tolcsvahk@t-online.hu

 

Termékleírás-módosítási kérelem

I. A kérelem benyújtója

Név: Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa
Cím: 3910 Tokaj, Dózsa u. 2.
Telefonszám: 47-352-623
E-mail cím: szolyak@tokajhkt.t-online.hu; postmaster@tokajhkt.t-online.hu;
Képviselő: Dr. Molnár Péter – elnök (molnarpeter@patricius.hu)

II. Földrajzi árujelző: Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés

III. A módosítás tárgya

A. UNIÓS MÓDOSÍTÁSOK
(A 2019/33/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikk (1) bekezdésének megfelelően uniós módosításnak minősül)

B. STANDARD MÓDOSÍTÁSOK
(A 2019/33/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 14. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül uniós módosításnak)

1. A módosítás tárgya: A gépi szüret engedélyezése a fehér borok és pezsgők esetében

a) a termékleírás érintett fejezetei:

– III. Különös Borászati eljárások

b) a módosítás az egységes dokumentumot érinti: igen nem

c) indoklás: A Tokaj OEM Termékleírás hatálya alá tartozó termékek előállítása során a gépi szüret tilos volt. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján korlátozott a rendelkezésre állókézi munkaerő arra, hogy rövid idő alatt, gyors betakarítást lehetne végezni, ami a könnyű borok és pezsgők előállításának alapfeltétele. Az egyre korábban bekövetkezett szüreti időpont miatt sok esetben magas hőmérsékleti viszonyok között kell a szüretet lebonyolítani. A bor és pezsgő minőségét javíthatja a szüret gyorsítása, a gépi szüret. Az előállítás költségét pedig jelentősen csökkentheti, amely a piaci feltételekhez egy sokkal rugalmasabb alkalmazkodást biztosít.

A hagyományos előállítású tokaji borok esetén a korábbi szabályok változatlanok maradtak.

d) hatályba lépés borpiaci éve: 2020. évi szüretből származó termékek

e) standard módosítás igazolása: A módosítás nem érinti a termék és a termőhely közötti kapcsolatot, nem érinti az oltalom alatt álló elnevezést, nem jár termékkategória változásával és nem von maga után további forgalmazási korlátozást. A módosítás egyes Tokaji borászati termékek (fehérborok és pezsgők) szüretelésének módjára terjed ki. A módosítás a fenti termékek esetében lehetővé teszi a kézi szüretelés mellett a gépi szüretelés alkalmazását is. A terméktől elvárt minőségi paraméterek nem változnak.

2. A módosítás tárgya: A kisebb földrajzi egységek feltüntethetőségi szabályainak módosítása

a) a termékleírás érintett fejezetei:
VIII. További feltételek
b) a módosítás az egységes dokumentumot érinti: igen nem

c) indoklás: A gépi szüretelés lehetőségének bevezetése a dűlőnév feltüntetésével forgalmazott borokra nem vonatkozik, azok esetében továbbra is kizárólag a kézi szüret lehetséges, így ennek szabályát ki kell emelni.

d) hatályba lépés borpiaci éve: 2020. évi szüretből származó termékek

e) standard módosítás igazolása: A módosítás nem érinti a termék és a termőhely közötti kapcsolatot, nem érinti az oltalom alatt álló elnevezést, nem jár termékkategória változásával és nem von maga után további forgalmazási korlátozást. A módosítás a gépi szüretelés bevezetéséből fakadóan szükséges előírást tartalmaz a kisebb földrajzi egység elnevezését viselő borászati termékekre vonatkozóan. A gépi szüret alkalmazása esetén az előírás szerint kisebb földrajzi egység neve nem lenne feltüntethető.

További érdekképviseletek:

hegyközség megnevezése címe: képviselője email címe:
Bodrogkeresztúr-Bodrogkisfalud-Szegi

bkereszt@t-online.hu

Bodrogkeresztúr Kossuth út 85. 3916 Puklus Péter

puklusbor@puklusbor.hu

Mád

hkmad@freemail.hu

Mád Rákóczi út 41. 3909 Galambosi Imre

gimaad@gmail.com

Olaszliszka

h.olaszliszka@freemail.hu

Olaszliszka Petőfi út 19. 3933 Mizsák József

mizsak.jozsef@gmail.com

Rátka

padihegy@gmail.com

Szerencs Rákóczi út 58. 3900 Radics Barnabás

radibarni@gmail.com

Sárospatak

spatakhk@gmail.com

Sárospatak Kossuth út 50. 3950 ifj.Jarecsni János jarecsni.janos@beres.hu
Tállya-Golop

hegykozsegtallya@gmail.com

Tállya Rákóczi út 19. 3907 Hollókői Mihály

hollokoiborhaz@gmail.com

Tarcal

postmaster@tarcalhk.t-online.hu

Tarcal Fő út 50. 3915 Kanczler András

kanczlerandras69@gmail.com

Tolcsva-Erdőhorváti

tolcsvahk@t-online.hu

Tolcsva Kossuth út 27. 3934 Csoma Ernő

csomapinceszet@gmail.com

A fenti módosítást a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa a 11/2020. /IV.30./ számú határozatával fogadta el az alábbi szavazati aránnyal:
szőlészeti szekció:
Teljes szavazati létszám: 5750
Jelen lévők: 5193 szavazat
Igen szavazat: 5193 szavazat
Nem szavazat, tartózkodás: 0 szavazat

borászati szekció:
Teljes szavazati létszám: 5750
Jelen lévők: 5231 szavazat
Igen szavazat: 5231 szavazat
Nem szavazat, tartózkodás: 0 szavazat

Tokaj, 2020. május 04.

Dr. Molnár Péter
HKT elnöke sk.

Ide kattintva letölthető a “Tokaj-OEM Termékleírás módosításának kérelmével kapcsolatos termelői vélemény” dokumentum.