Tájékoztató a HNT koronavírussal kapcsolatos intézkedéseiről

A koronavírus járvány kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet rendkívül érzékenyen érintette a magyar szőlőtermelőket és borászatokat. A kialakult válsághelyzettel kapcsolatban – a Tagság visszajelzései alapján – többféle intézkedést is hozott a HNT Elnöksége, és napi kapcsolatban áll az AM Mezőgazdaságért és Vidékfejlesztésért felelős Államtitkárságával, valamint az Operatív Törzs agrárügyekért felelős vezetőségével.

 1. március 19-én – a tagság visszajelzése alapján – levelet küldtünk Dr. Feldman Zsolt államtitkár úrnak.

A piaci problémák miatt a szőlőtermelők és borászatok bevételei csökkentek illetve ellehetetlenültek:

 • A területalapú, zöldítés és AKG támogatások kifizetésének elhúzódása gátolja a szőlőtermelés megindítását;
 • A szőlőtermelők számára rendkívül fontos a stabilitás megteremtése, hiszen ültetvény kultúrában kiadás csökkentésre gyakorlatilag nincs lehetőség.
 • HORECA szektor és a borturizmus teljes megszűnése;
 • Áruházláncok logisztikai központjaiban megfigyelhető beszállítási problémák miatt a bor nem jut el a fogyasztókhoz;
 • Export piacokon szállítási és rendelési problémák figyelhetők meg a nemzeti korlátozások miatt.

A termelés biztonsága beszállítói oldaláról is veszélybe került:

 • A borászati segédanyagok, növényvédőszerek jellemzően nem magyar gyárakban kerülnek előállításra.
 • A szerkezetátalakítási támogatásokhoz felhasznált oltványok és támrendszerek egy része importból kerül beszerzésre, ami miatt a szerkezetátalakítási támogatások megvalósítása kerül veszélybe.
 • A Vidékfejlesztési Program és Nemzeti Boríték borászati beruházásai szintén akadoznak, hiszen a felhasznált gépek és berendezések alapvetően olasz, francia és spanyol importból valósulnak meg.
 • A palackozáshoz szükséges borospalackok, zárókapszulák beszállítása az olaszországi rendkívüli helyzet miatt egyre jobban akadozik.

A HNT a szőlőtermelők és borászatok termelésbiztonságát növelő intézkedések bevezetését kérte a Kormánytól:

 • A vendéglátóiparhoz hasonlóan a szőlő- és bortermelők is mentesüljenek a munkáltatói járulékfizetés alól a válsághelyzet alatti időszakban.
 • Javasoljuk a szőlőtermelők és borászatok részére 0% THM szabad felhasználású forgóeszközhitel bevezetését.
 • Kérjük, hogy a kormányzat hozza meg azokat a szükséges döntéseket, amelyekkel a még vizsgálat alatt álló pl.: területalapú-, AKG, gázolaj jövedéki adó visszatérítési támogatásokat gyorsított eljárásban kifizetik a termelők részére.
 • A beruházási támogatások elszámolásánál biztosítsanak további közbelső elszámolási lehetőségeket, hogy a beruházási támogatások támogatási összegét minél előbb megkapják a termelők. Az Államkincstári kifizetések felgyorsítása szintén javítja a szőlőtermelők és borászatok likviditási helyzetét, hiszen korábban befektett saját pénzforrásaikhoz jutnának hozzá.
 • Javasoltuk a Nemzeti Boríték szerkezetátalakítási támogatásának határidőkre és módosításra, valamint elszámoláshoz kötődő szabályainak felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a termelőknél ne jelenjen meg forrásvesztés. Javasoltuk továbbá annak bevezetését, hogy a 2020. januárban befogadott egyéni terv kérelmek elbírálását gyorsítsa fel az Államkincstár, és biztosítson előleg kifizetési lehetőséget oly módon, hogy ahhoz szakmai garanciák és ne bankgarancia kapcsolódjon.

Szakmapolitikai, kínálati oldalra vonatkozó javaslatok:

Javasoljuk azoknak a döntéseknek a meghozatalát, amelyekkel a kínálati oldal csökkenthető a hazai piacon:

 • A nemzetközi árak várható csökkenése miatt javasoljuk, hogy mind a folyó-, mind a palackos borok importját korlátozzák;
 • A kínálat csökkentése és a borászatok forgóeszköz állományának növelése érdekében javasoljuk a krízislepárlási támogatás újbóli bevezetését. Az általunk ismert görög példa alapján a borászati felesleg alapanyagot biztosíthat a koronavírus elleni védekezéshez. Javasoltuk, hogy az Európai Bizottság engedje a Nemzeti Borítékot felhasználni krízislepárlásra.
 • A HNT Elnökségének meglátása szerint a zöldszüret támogatása csak a legvégső megoldás lehet.

Szakmapolitikai, keresleti oldalra vonatkozó javaslatok:

Kértük, hogy a Kormány indítson külön költségvetéssel rendelkező állami bormarketing programot az AMC-n keresztül a HNT-vel közösen.

A kereslet növelése érdekében megerősítettük azon korábbi előterjesztésünket, miszerint a reprezentációs adó, valamint a zéró tolerancia eltörlése jelentős fogyasztás ösztönzést jelenthet ágazatunk számára különösen a válsághelyzet elmúlását követő időszakban. Továbbá szükséges lenne a bor áfájának csökkentése, amely szintén hozzájárulhat a gazdaság tisztulása mellett a kereslet növekedéséhez.

A HNT Elnöksége 2020. március 25-én rendkívüli ülést tartott, melybe bekapcsolódott dr. Feldman Zsolt államtitkár úr is. Tájékoztatása alapján az Agrárminisztérium dolgozik a HNT kéréseinek végrehajtásán, melyre a horizontális és ágazatspecifikus döntések egyaránt választ jelentenek:

Horizontális döntések és tervek:

 • Az agrár forgóeszköz hitel egy termelő által igényelhető maximális hitelkeretét (kamat: 0,5%) 100 millió Ft-ról 200 millió Ft-ra kívánják emelni. Ez a kereskedelmi bankokon keresztül érhető el;
 • A területalapú, AKG kifizetéseket és beruházási támogatásokat felgyorsították. A VP-re tett javaslatokat központilag kívánják kezelni.
 • A Kormány tervezi a munkáltatói terhek felfüggesztésének kiterjesztését más ágazatokra. Az AM előterjesztésében a szőlőtermelők és borászok a kedvezményezettek között szerepelnek.
 • Ágazatspecifikus döntések és tervek:
  • A HNT kérésére folyamatban van a szerkezetátalakítási támogatásról szóló rendelet módosítása. A kapott információk alapján
   • az egyéni tervek korlátozás nélkül módosíthatók lesznek,
   • a kifizetési kérelmeket 3+1 évig lehet  benyújtani

így aki nem tudja önhibáján kívül megvalósítani az idénre vállalt beruházását, Ő ezekkel a módosításokkal tudják azt végrehajtani.

 • Az AM kezdeményezte az Európai Bizottságnál a krízislepárlás EU forrásból történő támogatását. Ezzel kapcsolatban jeleztük, hogy a Pálinka Nemzeti Tanáccsal vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy a kereskedelmi főzdék és bérfőzdék hogyan tudnának bekapcsolódni az intézkedésbe.

Továbbá a mai napon jelezte a Titkárság:

 • az AM Operatív Csoportja részére
  • a termelői borkimérések szabályozásának problémáját, hiszen a jegyzőségek eltérően értélik azok nyitvatartási időszakát;
  • a külföldi kamionosok 24 órás Magyarországi korlátozását, hiszen nyugat-keleti szállítási viszonylatban ez nehezen megvalósítható;
 • az AM Vidékfejlesztési Államtitkárságának a borászati beruházások napelem engedélyeztetési és üzembe vételi problémáját.

Észrevételeiket és tapasztalataikat a jövőben is várjuk a hnt@hnt.hu email címre.