Tájékoztatás szakmaközi járulékról

Tájékoztatás a szakmaközi bormarketing járulékról és a felhasznált szaporítóanyag után fizetendő szakmaközi járulékról

A HNT Titkársága elkészítette a Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing járulék, valamint a borszőlő szaporítóanyag után fizetendő magyar borszőlő biológiai alapok fenntartható fejlesztését célzó kutatásösztönzési szakmaközi hozzájárulás 2021. január-szeptember havi összesítését.

A tájékoztató az alábbi linken tekinthető meg: https://www.hnt.hu/wp-content/uploads/2021/11/Tajekoztato-Bormarketing-jarulek-es-kutatasosztonzesi-hozzajarulas-2021-jan-szept.pdf