Szakmaközi szervezeti tagság igazolásának kérése

Sok termelő fordul a hegybírókhoz (vagy közvetlenül a Hegyközségek Nemzeti Tanácsához) a Vidékfejlesztési Program különböző jogcímeihez meghirdetett pályázatok esetében plusz pontot jelentő szakmaközi szervezeti tagsággal kapcsolatban, és kéri az erről szóló igazolás kiállítását.

Figyelem! A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (továbbiakban: HNT) nem minősül Termelői csoportnak (TCS) vagy Termelői szervezetnek (TSZ), ezért ilyen tagságról nem adhat igazolást. Amennyiben egy pályázathoz TCS vagy TSZ tagságot kell igazolni, kérjük, azzal az Ön Termelői csoportjához vagy Termelői szervezetéhez forduljon! Ezek a hegyközségi szervezeten kívül működnek.

A HNT a szőlő- és borágazatban működő egyetlen szakmaközi szervezet, ezért csak szakmaközi szervezeti tagságról adhat igazolást.

Az Agrárminisztérium korábbi állásfoglalása alapján a szakmaközi szervezeti tagság közvetett, vagyis hegyközségi tagság esetén is fennáll.

Ennek ismeretében az alábbi módon lehet kérni a szakmaközi szervezeti tagság igazolását:

A hegyközségi tag az adott pályázati kiírás mellékletében található, szakmaközi tagság igazolására szolgáló, egyúttal kérelemnek tekinthető nyomtatványt (kérelem) benyújtja a gazdasági aktáját vezető hegybíróhoz. A kérelmet elektronikusan, módosítható pdf vagy word formátumban kell benyújtani a hegybíró részére, a pályázat kódszámának és címének megadásával.

Igazolást az a hegyközségi tag kaphat, aki eleget tett adatszolgáltatási és járulékfizetési kötelezettségének.

A kiállított igazolást a HNT Titkársága elektronikus levélben (e-mail) és postai úton is megküldi a hegyközségi tag részére.

A rövid pályázati határidők betartásának biztosítása érdekében kérjük szíves együttműködését a fentieket illetően.