Megjelent a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére 2021-ben nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló agrárminiszter 35/2021. (X. 12.) AM rendelete

A rendelet értelmében a Kincstár által közzétett közleményben foglaltak szerint (amely hamarosan megjelenik) elektronikusan lehet majd benyújtani a támogatási kérelmet 2021. október 18. és 2021. október 26. között.

Az átmeneti támogatási kérelemhez csatolni kell a támogatható nagyságára vonatkozó hegybírói igazolás másolatát, illetve első borászati termék származási bizonyítvány első alkalommal történt kérelmezésének időpontjára vonatkozó igazolás másolatát, ha arra legkorábban 2018. augusztus 1-jén került sor.

A  hegybírói  igazolásokat a gazdasági aktát vezető hegybíró a kérelmező 2021. október 13-a és 2021. október 26-a között benyújtott kérelmére 2021. október 13-a és 2021. október 26-a között állítja ki. A hegybírói igazolás iránti kérelem nyomtatványa letölthető a HNT honlapjáról https://www.hnt.hu/nyomtatvanyok/

Kérem ne hagyja az utolsó pillanatra a hegybírói igazolás kikérését!

A 35/2021. (X. 12.) AM rendelet 3.§ (3) bekezdése értelmében:

„Az átmeneti támogatás alapja azon támogatható terület nagysága,

  1. a) amelyre valamennyi ültetvényhasználó beleegyező nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az a támogatás alapjául szolgálhat,
  2. b) amelynek terméséről az ültetvényhasználó a 2020/2021. borpiaci évben szüreti jelentést nyújtott be, és
  3. c) amelynek teljes terméséből a kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állított elő.”

A támogatáshoz kapcsolódó eljárás lefolytatása  a Kincstár hatásköre, így  az egyéni, specifikus kérdésekre a támogatás elbírálásáért felelős Kincstár munkatársai tudnak információval szolgálni.

A  35/2021. (X. 12.) AM  rendelet elérhető a Magyar Közlöny 190. számában: https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/d396f8d5e0a56a7e25b37ed4e221c78552304846/megtekintes

Bővebb információk és segédletek elérhetők a minisztérium honlapján a támogatások menüpont alatt  https://boraszat.kormany.hu/atmeneti-boraszati-tamogatas linkre kattintva.