Keretkimerülés miatt 2015/2016. borpiaci évben kérelmet benyújtó termelők is részesülhetnek támogatásban.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az elmúlt időszakban széles körű tárgyalásokat folytatott a Földművelésügyi Minisztériummal, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal, valamint a Szakmaközi Bizottság tagjaival annak érdekében, hogy a szőlőültetvény szerkezetátalakítási- és átállítási programra további pénzügyi források kerüljenek átcsoportosításra.
A HNT sikeres lobbi tevékenységének köszönhetően elérte, hogy a keretkimerülés miatt 2015/2016. borpiaci évben kérelmet benyújtó termelők is részesülhessenek támogatásban.

 
Azon termelők tehát, akik a 2015/2016 borpiaci évben benyújtott egyéni terve keretösszeg kimerülése miatt végzéssel érdemi vizsgálat nélkül elutasításra került, és annak bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban, a 7. melléklet szerinti fenntartó vagy a 8. melléklet szerinti részben fenntartó nyilatkozatot nyújthat be.
A fenntartó vagy részben fenntartó nyilatkozatot
2016. szeptember 1. és 2016. szeptember 21. között
az alábbi címre kell kizárólag postai úton benyújtani:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
1476 Budapest, Pf. 407.

 

Fontos, hogy a 2016. szeptember 1. előtt, vagy a 2016. szeptember 21-ét követően postára adott fenntartó vagy részben fenntartó nyilatkozatot az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
Az MVH-tól kapott tájékoztatás szerint külön nyomtatványt nem ad ki az MVH. E tájékoztató mellékletében, valamint a rendelet 7. és 8. mellékletében szereplő nyilatkozatot lehet használni.

 

Milyen kérelmet nyújtson be?
– Amennyiben az egyéni tervében a jóváhagyható összterület nagysága nem haladta meg a 10 hektárt, és a kérelemben szereplő valamennyi ültetvényt meg akarja valósítani, akkor fenntartó nyilatkozatot nyújtson be!
– Amennyiben nem kívánja fenntartani az egyéni tervében megjelölt valamennyi terület tekintetében a támogatási igényét, abban az esetben részben fenntartó nyilatkozat benyújtására van lehetősége.
– Amennyiben az egyéni tervében a jóváhagyható összterület nagysága meghaladta a 10 hektárt, akkor kizárólag részben fenntartó nyilatkozatot nyújthat be!
A részben fenntartó nyilatkozatban megjelölt jóváhagyható összterület nagysága a rendelet módosítás alapján nem haladhatja meg a 10 hektárt.
A fenntartó, vagy a részben fenntartó nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg lehetőség van a 2015/2016 borpiaci évben benyújtott és keretkimerülés miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasított egyéni terv módosítására is az alábbi feltételekkel:
– az eredetileg igényelt, a tevékenységgel érintett területnagyságnál kisebb igény megjelölhető (nagyobb igény nem);
– a módosítást alátámasztó dokumentumokat (módosított egyéni terv betétlap, tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély másolata, eredeti hozzájáruló nyilatkozat) a fenntartó, vagy a részben fenntartó nyilatkozathoz csatolni kell;
– amennyiben a megvalósítás tervezett borpiaci éve változik, úgy azt a módosított egyéni terv betétlap benyújtásával kell kérelmezni, amellyel párhuzamosan az ültetési munkák tekintetében nyilatkozat benyújtásával a 2017/2018 borpiaci év is megjelölhető.

 

Fontos megjegyezni, hogy az egyéni tervre vonatkozóan csak olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely esetében az ültetést és a támrendszer létesítését legkésőbb a 2018. július 15-ig elvégzik!

Fenntartó nyilatkozat

Részben fenntartó nyilatkozat

 

Budapest, 2016. szeptember 9.

Dr. Brazsil Dávid
főtitkár sk.