Járványügyi piacszervezési intézkedést készít elő a HNT – ez az első lépés

A COVID-19 járvány az egész világon jelen van. A terjedését lassítani, esetleg megakadályozni hivatott intézkedések nagy része olyan gazdasági következményekkel jár, melyek sok vállalkozás fennmaradását veszélyeztetik. A jelenlegi állapot szerint az idegenforgalom ideiglenes megszűnése és a vendéglátóhelyek bezárása már kb. 35%-kal csökkentette a borforgalmat, és mintegy 50%-kal a borászatok bevételeit Európában és a világon. Hazánkban a borászatok jelentős része akár a forgalma 50-90%-át is elvesztette az elmúlt 2-3 hónapban.

Az Európai Unió a gazdaság, és kifejezetten a borágazat (ezen keresztül pedig a szőlőágazat) megsegítésére több válságkezelő intézkedés bevezetését tervezi. Annak érdekében, hogy ezek az intézkedések hazánkban is alkalmazhatók legyenek, pontos helyzetfelmérésre van szükség az ágazatban. Ennek talán legfontosabb részét képezi a borászatok forgalma, illetve az értékesítés volumenének változása havi szinten, valamint az előző évek hasonló időszakához viszonyítva.

A fentiekre tekintettel a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a járványügyi veszélyhelyzetben foganatosított piacszervezési intézkedésének megalapozott előkészítéséről döntött, és a 2019/2020. borpiaci év hátralévő részében havi készletjelentési kötelezettséget, szakmaközi borászati készletfelmérést rendelt el a hegyközségi tagok meghatározott körére vonatkozóan.

Készletjelentésre kötelezett minden olyan borászati termelő vagy borászati felvásárló,

  • aki a 2019/2020-as borpiaci évben (2019-es szüretben) legalább 100 hl seprős újbort állított elő, vagy
  • legalább 100 hl borászati termék átmenő készlettel rendelkezett 2019. augusztus 1-jén, vagy
  • a készletfelmérés időpontjában legalább 100 hl borászati termék készlettel rendelkezik.

A szakmaközi készletfelmérést csendes- és habzóbor termékkategóriában, fehér, rozé és vörös színbontásban kell elvégezni, 10 hektoliteres pontossággal.

A bérfeldolgozásra vagy bértárolásra átadott borok mennyiségéről a borok tulajdonosa köteles jelentést tenni.

A rendkívüli készletjelentést a gazdasági aktát vezető hegybírónak kell benyújtani a HNT által közzétett nyomtatványon az alábbiak szerint:

  • a 2020. április 30-ra vonatkozó készletfelmérés eredményét 2020. május 11-ig,
  • a 2020. május 31-re vonatkozó készletfelmérés eredményét 2020. június 10-ig,
  • a 2020. június 30-ra vonatkozó készletfelmérés eredményét 2020. július 10-ig.

A fentiekről a hegyközségi tagok külön értesítést kapnak.

A 4/ESZ/2020. (04.29.) T. határozatban foglalt készletfelmérési feladatokban való közreműködés minden érintett számára kötelező!

Az adatszolgáltatóknak a kitöltendő táblázatot a hegybíró küldi meg, de a 2020. április 30-i napra vonatkozó készletfelméréssel kapcsolatos tájékoztató, valamint a táblázat az alábbi címekre kattintva közvetlenül is letölthető:

Tájékoztató a 2020. április 30-ra vonatkozó szakmaközi készletfelmérés végrehajtásáról

Szakmaközi készletfelmérés, 2020. április 30. – kitöltendő táblázat