A HNT összesítette az új telepítési igényeket

A számok azt mutatják, a gazdák a hosszútávú terveikben kevésbé támaszkodnak az új telepítésekre. Mindezt bizonyítja, hogy a HNT elnöksége által 2020-ban meghatározott 1%, azaz 654 hektár helyett április hónapban 158,5202 hektár az összes – tehát a még hiánypótlással érintett – beadott új telepítési engedély kérelmek nagysága.

Az új borszőlő-telepítésre vonatkozó engedélyezési szabályozás értelmében a növekedés éves mértéke legfeljebb az előző borpiaci évben megállapított összes hazai szőlőterület 1%-a lehet, így idén az új telepítések számára engedélyezhető terület nagysága 654 hektár. Az új telepítési engedély iránti kérelmet április 1. és április 30. között lehetett benyújtani a létesítendő ültetvény helye szerint illetékes hegybírónál.

A kérelmező a bírálat során pontot kapott, ha azon három borszőlőfajta közül választott, melyet a borvidékek határoztak meg. További pont járt azoknak a termelőknek, akik telepítésüket a borvidéki átlagon felüli adottsággal bíró földterületen végzik el. A kis- és közepes vállalkozások is pluszpontra jogosultak a bírálat folyamán. A benyújtott kérelmeket május 30-ig a HNT összesíti, kiszámítja a jelentkezők pontjait és rangsorolja a pályázatokat.

Továbbra is lehetőséget nyújt a Vidékfejlesztési Program új borszőlőültetvény-telepítés támogatására. A támogatási kérelmek benyújtására 2020. augusztus 31-ig van lehetőség, és a borvidékek településein gazdálkodókat érinti, amennyiben a telepíteni kívánt ültetvényméretük eléri a 0,25 hektárt. Az új telepítési engedély minden esetben 3 évig használható fel. Amennyiben az új telepítést a termelő az engedély érvényességi idején belül nem végzi el, a következő két naptári éven belül nem nyújthat be új telepítési engedély iránti kérelmet.

Április hónapban, borrégiós bontásban az alábbi új telepítés iránti kérelmet adtak be a termelők:

Balaton borrégióban:                                  61 db kérelem        34,544 ha

Felső-Pannon borrégióban:                        17 db kérelem        16,6174 ha

Pannon borrégióban:                                  27 db kérelem        22,2655 ha

Felső-Magyarországi borrégióban:              24 db kérelem       13,261 ha

Duna borrégióban                                         57 db kérelem      46,0904 ha

Tokaj borrégióban:                                      77 db kérelem       25 741  ha

Összesen: 158,5202 ha