Módosultak a Vidékfejlesztési Program esetében alkalmazandó közbeszerzési szabályok

Jelentős mértékben enyhítette az egyes VP támogatási konstrukcióknál alkalmazandó közbeszerzési kötelezettségeket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása.

Amint azt a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának (IH) közleménye részletezi, a 2018. november 29-én hatályba lépett módosítás révén mentesülnek a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség alól azok a támogatást igénylők, akinek beszerzését a Kbt. 5. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet, illetve személy a korábbi 40 millió forint összegű limithez képest

  • szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt,
  • építési beruházás esetén háromszázmillió forintot

meg nem haladó mértékben támogatja.

Lényeges, hogy a módosítás a fennálló támogatási jogviszony esetében is alkalmazható a még fel nem használt támogatás tekintetében, ha az elindított közbeszerzésnél az ajánlattételi határidő még nem telt le!  (Azaz a támogatási összegtől függően azok is mentesülhetnek a közbeszerzési kötelezettség alól, akik már hatályos támogatói okirattal rendelkeznek, ha a közbeszerzési eljárás lefolytatását még nem kezdték meg, vagy a Kbt. lehetővé teszi számukra a közbeszerzéstől való visszalépést.)

A közbeszerzési szabályok enyhítését az elmúlt hónapok során a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának Elnöksége is kezdeményezte az Agrárminisztérium felsővezetésénél.

A közlemény teljes szövege az alábbi linken érhető el: IH_kozlemeny_Kbt_modositas

HNT Titkárság