Márciusban kell benyújtani a kérelmet „szőlőkabóca elleni védekezés támogatása” iránt

A közelmúltban módosult a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet. A módosított szabályozás eredményeként jelentősen egyszerűsödött a támogatás igénybevételének folyamata. A kártevők (kiemelten az amerikai szőlőkabóca) elleni növényvédőszeres védekezés költségvetési támogatásához 2019-ben 240 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

A támogatás a kijuttatott növényvédőszer vételárának, illetve a gépi bérmunka-szolgáltatás díjának legfeljebb 75%-a lehet, maximum 12.000 Ft/ha, illetve kérelmenként max. 240 000 Ft összegben. A támogatásra jogosító növényvédőszeres védekező tevékenység időszaka (mind a megelőzés, mind a betegség felszámolása kapcsán) idén 2019. május 1-től július 31-ig tart. Ezen időszakot megelőzően, 2019. március 1-31. között szükséges a támogatási kérelmek benyújtása postai úton a Magyar Államkincstárhoz. (A kifizetési kérelmek a szőlőültetvényben elvégzett növényvédőszeres kezeléseket követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig nyújthatók be a növényvédelmi hatósághoz.)

Figyelem! A 2019. március 1.-31. időszak előtt, vagy az azt követően benyújtott támogatási kérelmek elutasításra kerülnek!

A támogatás igénybevételéhez szükséges követelményeket, valamint a kapcsolódó kérelem-nyomtatványokat tartalmazó 4/2019. (II. 1.) számú Kincstár közlemény az Államkincstár honlapján érhető el, az alábbi linken:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/4-2019-ii-1-szamu-kincstar-kozlemeny