Módosultak a Vidékfejlesztési Program esetében alkalmazandó közbeszerzési szabályok

2018-12-19 09:08

Jelentős mértékben enyhítette az egyes VP támogatási konstrukcióknál alkalmazandó közbeszerzési kötelezettségeket a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása. Amint azt a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának (IH) közleménye részletezi, a 2018. november 29-én hatályba lépett módosítás révén mentesülnek a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség alól azok a támogatást igénylők, akinek beszerzését a Kbt. 5. § (1) bekezdésben

Bővebben

Összefoglaló a szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatásáról

2018-11-22 14:09

Az elmúlt hónapok során több alkalommal is módosított 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 2018. október 12-től hatályos rendelkezései alapján a borszőlő-termelők november hónapban ismét egyéni tervet nyújthatnak be a jelenlegi, illetve a következő borpiaci évben támogatással elvégezni kívánt szerkezetátalakítási tevékenységeikre vonatkozóan. A jelenlegi benyújtási időszakban már nem csupán fajtaváltáshoz és az ültetvények áttelepítéséhez, de a

Bővebben

„Hagyomány és innováció” a II. Országos Szőlész-Borász Konferencián

2018-10-30 09:08

A tavalyi Országos Szőlész-Borász Konferencia sikerére alapozva a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT), a Magyar Bor Akadémia, valamint a Junibor ismételten megszervezte az ágazat szakmai tudásmegosztó fórumát. A Konferencia a hagyomány és innováció témakörét járta körül. A szakmai konferencia egyben tiszteletadás is volt a Szent István Egyetem 75 évvel ezelőtt alapított Szőlészeti Tanszéke, illetve Borászati Tanszéke

Bővebben

A következő két évben újabb 10 milliárd forint jut borászati üzemek fejlesztésére

2018-10-29 11:11

A Széchenyi 2020 program keretében közzétették a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” című (VP3-4.2.1-4.2.2-18 kódszámú) felhívást, amelynek alapján 2019. január 2. és 2021. január 4. között összesen 10 milliárd forintra pályázhatnak a borászatok. A felhívásban rögzített követelmények és eljárási szabályok gyakorlatilag megegyeznek az ugyanezen fejlesztési területre vonatkozó korábbi – VP3-4.2.2-16 számú – felhívásból megismert követelményrendszerrel,

Bővebben

Figyelem: Módosult a Borszőlőültetvény telepítés támogatása

2018-09-27 15:01

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 kódszámú) felhívás dokumentációja. Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a Támogatói okiratban és a 9. számú mellékletben érdemi módosítás nem történt, technikai pontosítás került végrehajtásra. VP2-4.1.3.6-17 Borszőlőültetvény telepítés támogatása

Bővebben

Észszerűbb jelentési kötelezettségekkel kezdődik az új borpiaci év a bortermelők részére

2018-08-03 08:43

Augusztus 1-jén hivatalosan is megkezdődött a 2018/2019-es borpiaci év. Az új borévtől egyszerűbb jelentési kötelezettség vonatkozik a borászatokra.  A 2016-ban elfogadott új jövedéki törvény eddig is több adminisztratív egyszerűsítést tartalmazott a borászatok számára. Ennek újabb eleme kerül bevezetésre az új borpiaci évtől. Eddig ugyanis az előállított bortermelésről és az értékesítési adatokról két eltérő adattartalommal, két

Bővebben

Kötelező adatszolgáltatás – augusztus 15-ig

2018-08-02 14:02

Ezúton értesítjük a hegyközségi tagokat és a pincészeteket, hogy a tegnapi napon hatályba lépett a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítása. Lényeges változás főként a borpiaci év végi, kötelező, adatszolgáltatás dokumentumaiban történt.

Bővebben