A HEGYKÖZSÉGEK NEMZETI TANÁCSA PÁLYÁZATOT ÍR KI HEGYBÍRÓ POZÍCIÓ ELLÁTÁSÁRA (GYÖNGYÖSPATAI HK)

Gyöngyöspatai Hegyközség Választmánya

a „Hegyközségekről” szóló 2012.évi CCXIX. törvény (továbbiakban: hegyközségi törvény) 40.§(7) bekezdés alapján pályázatot ír ki

Gyöngyöspatai Hegyközség hegybírói tisztség ellátására

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglakoztatás jellege: részmunkaidő (6 óra/nap)

Kinevezés legkorábbi időpontja: 2019. január 03 .  nappal határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Gyöngyöspatai Hegyközség működési területe

Ellátandó feladatok: a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára által meghatározott, Gyöngyöspatai Hegyközség közigazgatási területén a hegybírói feladatok ellátása a regionális titkár iránymutatása alapján. A hegyközségi törvény 40.§ (5) bekezdés szerinti a közgyűlés, illetve a választmány döntése alapján meghatározott feladatok.

Munkabér és juttatások: a hegyközségi törvény 40.§ (5) bekezdés és (10) bekezdései szerint.

Munkavégzésre vonatkozó speciális előírások: a hegyközségi törvény 40.§ (7) bekezdés szerint a hegybíró munkáltatója a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A hegybíró felett a munkáltatói jogokat a kinevezés és felmentés tekintetében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a regionális titkár gyakorolja.

 • Pályázat feltételei:
 • előfeltétel legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú szakképzettség megléte:

(Amennyiben valamelyik felsorolt képzésben aktív hallgató abban az esetben a képzésben való részvételt igazoló dokumentum másolatának benyújtásával egyidejűleg nyilatkozzon a képzés várható befejezésének időpontjáról.)

 • Középfokú mezőgazdasági végzettségek közül szakirányúnak az alábbi képzettségek minősülnek: Általános kertész, Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus, Borász, Borász technikus, Borfeldolgozó, Bortechnológus, Kertész, Kertész és növényvédelmi technikus, Szőlész-borász, Szőlész-borász szaktechnikus, Szőlő- és gyümölcstermesztő, Szőlő- és szaporítóanyag kertész, Szőlőtermelő és borkezelő, Szőlőtermelő, Szőlőtermesztő, Szőlőtermesztő és feldolgozó technikus, Vincellér,
 • Felsőfokú mezőgazdasági végzettségek közül szakirányúnak az alábbi képzettségek minősülnek: Agrármérnök, okleveles agrármérnök, Növénytermesztési agrármérnök (BSc, MSc, egyetemi, főiskolai) gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc, MSc, egyetemi, főiskolai), Kertész üzemmérnök, Kertészmérnök, Mezőgazdasági mérnök, Mezőgazdasági szakoktató kertészet szakirányon, Okleveles kertész és szőlész, Okleveles kertészmérnök, Okleveles kertész üzemmérnök, Okleveles mezőgazdasági kertész üzemmérnök, Okleveles növényorvos, Okleveles szervező üzemmérnök kertészeti ágazatban, Szőlész-borász mérnök, Szőlész-borász (FSZ), Élelmiszermérnök, Okleveles élelmiszeripari mérnök, Élelmiszeripari mérnök, Szőlő- és borgazdálkodási szakmérnök, Tartósítóipari mérnök és Okleveles tartósítóipari mérnök.

 

 • a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a közigazgatási alapvizsgát a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn – de megválasztásától számított legkésőbb egy éven – belül leteszi
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • foglakozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alóli mentesség
 • szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis kezelő programok ismerete

 

Pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • hegyközségi szervezetben eltöltött legalább 5 éves gyakorlat,
 • HEGYIR program ismerete,
 • a hegybíró működési területében elhelyezkedő szőlőültetvények ismerete,
 • saját személygépkocsi, B kategóriás jogosítvány,

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

– iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

– a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a közigazgatási alapvizsgát a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn – de megválasztásától számított legkésőbb egy éven – belül leteszi

– részletes szakmai önéletrajz

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 18-ig beérkezően. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Soós János, a Gyöngyöspatai Hegyközség elnöke nyújt a +36209667009 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Gyöngyöspatai Hegyközség Választmánya 3035-Gyöngyöspata, Fő út 63. A borítékra kérjük feltüntetni: „Hegybírói Pályázat”.

A pályázat eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a hegybíró személyére a beérkezett pályázatok értékelése alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa felé a Választmány tesz javaslatot. A kinevezés a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárának a jogköre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 19.

A pályázat kiírás további közzétételének helye: Gyöngyöspatai Hegyközség székhelyén kifüggesztve. Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapja.

 

 

Gyöngyöspata, 2018. november 27.

 

 

                                                Gyöngyöspatai Hegyközség Választmánya nevében:

                                                                                Soós János

                                                                                   elnök