A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa pályázatot ír ki Főtitkári tisztség ellátására

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (továbbiakban: hegyközségi törvény) alapján pályázatot ír ki

Főtitkári tisztség ellátására

 

A tisztség betöltésének időtartama:
Határozott idejű, 5 évre szóló

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A kinevezés időtartama:
2020. január 24. – 2025. január 23.

A munkavégzés helye:
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.

Munkabér és juttatások:
Megegyezés szerint

Ellátandó feladatok:
A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) jogszabályokban foglalt feladatai ellátásának szervezése.
A titkárság a tanács ügyintéző szervezete-vezetője a főtitkár, ennek keretében:
a) ellátja az ügyviteli, ügyintézői feladatokat;
b) felelős a gazdálkodás szabályos lebonyolításáért;
c) a testületi szervek és a tisztségviselők működéséhez segítséget nyújt;
d) gondoskodik a nemzeti tanács működésével összefüggő dokumentumok kezeléséről;
e) a nemzeti tanács adatvédelmi feladatainak szervezése;
f) a nemzeti tanács működésével összefüggő informatikai feladatok kezelése, irányítja az informatikai rendszerek üzemeltetését és fejlesztését;
g) a titkárság dolgozói felett, valamint a hegybírók és a regionális titkárok felett a munkáltatói jogok gyakorlása;
h) a nemzeti tanáccsal munkaviszonyban állók munkájának segítése;
i) az egyéb adminisztratív feladatokat.

Pályázat feltételi:
• felsőfokú szakirányú végzettség;
• közigazgatási vizsga megléte, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén e vizsgát a megválasztásától számított legkésőbb egy éven belül leteszi;
• a bíróság cselekvőképességét kizáró, vagy korlátozott gondnokság alá nem helyezte;
• a tisztségviselői tevékenységtől, mint foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt nem áll;
• büntetlen előélet;
• magyar állampolgárság.

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• idegen nyelvtudás; (Pl.: Európai Bizottság hivatalos munkanyelvei közül egy vagy több ismerete)
• közigazgatási gyakorlat;
• hegyközségi szervezetben eltöltött szakmai gyakorlat, a hegyközségek tevékenységének alapos ismerete;
• szőlő-bor ágazatban szerzett nemzetközi tapasztalat;
• jogosítvány.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
• közigazgatási alapvizsgát igazoló okirat másolata (ha releváns);
• részletes szakmai önéletrajz.

A tisztség betölthetőségének időpontja:
2020. január 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
2019. október 21. (postai és személyes beérkezés utolsó napja)
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt a 06/1-413-7527 telefonszámon kaphat.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, valamint személyesen a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának irodájában a 1119 Budapest, Fehérvári út 84/A. szám alatt.
A borítékon kérjük feltüntetni ”Főtitkári pályázat”.

A pályázati eljárás a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat a HNT Etikai, Jelölő- és Szavazatszámláló Bizottsága elbírálja, hogy megfeleltek-e a pályázati kiírásnak. A pályázat formai követelményeinek megfelelő jelölteket a HNT Elnöksége hallgatja meg. A HNT főtitkárának személyéről a HNT Tanácsülése hoz döntést.

A pályázat elbírálásának határideje legkésőbb:
2019. november 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
HNT honlapja www.hnt.hu

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa székhelyén kifüggesztve
1119 Budapest, Fehérvári út 84/A.

A jelen pályázat azért került kiírásra, mivel a hivatalban lévő főtitkár határozott idejű kinevezése 2020. január 24-ig tart.

A pályázat PDF. formátumban innen tölthető le.