A 2018. ÉVI SZÜRET legfőbb tapasztalata: a szerződés megléte sorsdöntő lehet

 

A 2017. évi szüret után 2018-ra jelentősen megváltoztak a piaci körülmények. A szüret minden eddiginél korábban, már 2018 júliusának második felében megkezdődött. A 2018. évi szüret során a megelőző évinél 14%-kal több, összesen mintegy 5,2 millió tonna szőlőt szüreteltek a gazdálkodók. Ebből a szőlőből közel 3,7 millió hektoliter készült, ami jelentős növekedés a megelőző hétéves időszak évi 2,5 millió hektoliteres átlagos bortermelésével szemben.
Nem csak a hazai, de az európai szőlőpiacot is hasonló termelési adatok jellemezték: az Európai Unió egészét tekintve a megelőző 4 év átlagánál 13,5%-kal, míg a 2017. évinél 27%-kal nagyobb bortermelést eredményezett az elmúlt szüret. Mivel a 28 tagállam összességét nézve sem a borfogyasztás, sem a borexport tekintetében nem volt érdemi növekedés, a 2019. évi szürettel kapcsolatos előrejelzések egyelőre kínálati piacra számítanak.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) 2018. ősze óta kiemelt figyelmet fordított a borpiaci folyamatok figyelemmel kísérésére, valamint a hegyközségi rendszer különböző szintű szervezeteinek folyamatos tájékoztatására. 2019-ben a már „megszokott” május 31-i készletfelmérést megelőzően 2019. február 28-ára vonatkozóan is sor került egy országos „szakmaközi” borkészletfelmérésre. E felmérés visszaigazolta a borászatok részéről már korábban is jelzett információt, miszerint jelentős, a megelőző évinél kb. 1 millió hl-rel nagyobb, közel 3,7 millió hl-es borkészlet vár értékesítésre a pincészeteknél. A 2018. év első felében még rendkívül kedvező külkereskedelmi mérleg az év során lassan romlani kezdett: a borkivitel egyre mérséklődött, míg az import az év végétől egyre intenzívebbé vált. A szőlő-bor ágazat szakmai önkormányzata az Agrárminisztérium illetékeseivel közösen folyamatosan értékelte a piaci folyamatokat, és rendszeres egyeztetéseket tartott a lehetséges piac-szabályozási eszközök alkalmazásáról. Ezt a munkát elősegítette, hogy HNT által az elmúlt években alkalmazott piacszervezési intézkedésekhez köszönhetően mára a korábbiaknál jóval részletesebb piaci adatbázis jött létre.

A HNT 2019. évi szüreti piacszervezési intézkedésének tervezetét a Szakmaközi Bizottság egyértelműen támogatta. Az intézkedés tervezetéről a a 2019. május 14-i Tanácsülés hozta meg egyhangú jóváhagyó döntését és 9/2019. (05. 14.) T. határozatában rögzítette az intézkedés részletes szabályrendszerét. E szabályok ezúttal is a kereslet és a kínálat összehangolását, a borszőlőpiac átláthatóságát, valamint a termelő és a felvásárló közötti együttműködési kapcsolatok megteremtését és megerősítését szolgálják. A 2019. évi piacszervezési intézkedés az alábbi elemekre épül.

A „szakmaközi szerződés”

A megelőző három évben értékesített vagy felvásárolt borszőlő-mennyiség átlagához megállapított szerződéskötési kötelezettséget eleinte sokan támadták. A 2018. évi szüret során bebizonyosodott, hogy a kellő időben megkötött szerződés szó szerint „sorsdöntő” lehet. Az egyesek által csak „felesleges papírozgatásnak” vélt írásos egyezség ugyanis az erőteljes kínálati nyomással terhelt szőlőpiacon is biztosította a termés átvételét szüret idején – számos esetben az eredetileg leszerződött mennyiség felett is. A felvásárló borászatok számára ugyanis jóval kézenfekvőbb volt a szerződéses partnereiktől több szőlőt átvenni, mint más, csak a szüret alkalmával bejelentkező „ismeretlen” termelőktől megvásárolni ezt a mennyiséget.

A szerződéskötési kötelezettséghez a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egy „szakmaközi szerződés-mintát” is biztosít, amely használatával a felek jogait és kötelezettségeit egyértelműen és világosan rögzítő megállapodást köthetnek. A piaci szereplők egyedül e szakmaközi szerződés megkötése esetében térhetnek el szabályos módon a 2015. évi XCVII. törvényben rögzített 30 napos fizetési kötelezettségtől. A szakmaközi szerződés ezt a szüretet követő év január 31-ei időpontban határozza meg. Ugyanakkor e szerződés-mintának talán nem is az egyes részletes rendelkezései adják legfőbb jelentőségét. A szerződés előfeltétele ugyanis az, hogy a termelő és a felvásárló borászat kellő időben egyeztetéseket kezdjen egymással, és nem csak a szüreti időszakban találkozzanak először és utoljára.
A szerződés-kötési kötelezettség és a szabályozott tartalmú forma-szerződés tehát nem az adminisztráció növelését, hanem az alapanyagot előállító szőlőtermelő, illetve a végtermék előállító borászat közötti etikus kapcsolat megteremtését szolgálja. Erre figyelemmel a „szakmaközi szerződés” intézménye továbbra is részét képezi a HNT szüreti piacszervezési intézkedésének.

Felvásárlási, illetve értékesítési ajánlat

A szerződéskötés nélküli szőlő-értékesítési ügyletek szabályozott kereteinek kidolgozását hivatott elősegíteni az „ajánlattételi eljárás.” Ennek keretében a felvásárlók, valamint 2018. évi szürettől a szőlőtermelők is szabályozott formátumú és tartalmú nyilvános ajánlatot tehetnek közzé a HNT, valamint a hegybírói hálózat segítségével. Az elmúlt 2 év tapasztalatai alapján a nyilvános ajánlatok száma még nem jelentős, amint az ezek alapján kötött ügyletek száma, illetve az érintett szőlőmennyiség is meglehetősen alacsony. Ugyanakkor a piac átláthatóságát még ez a korlátozott számú nyilvános ajánlat is jelentősen javítja. Erre figyelemmel a HNT Tanácsülése úgy döntött, hogy az ajánlattételi rendszer fenntartása indokolt, ugyanakkor elrendelte, hogy ezeket az ajánlatokat – a szüreti árak mielőbbi megismerhetősége érdekében – 2019-ben legkésőbb augusztus 1-jéig nyilvánosságra kell hozni.

Országos borkészlet-felmérések, illetve rendkívüli termésbecslés

2019. május 14-én a HNT Tanácsülése megerősítette azt a korábbi – idén februárban meghozott – döntését, miszerint a 2019. május 31-i napra vonatkozóan újabb szakmaközi borkészletfelmérést kell elvégezni a hazai borkészletek alakulásának nyomonkövetése érdekében.
A május 31-i fordulónapra vonatkozó készletfelméréstől a szakmai önkormányzat azt várja, hogy a hazai borkészletek alakulásáról nyert újabb adatok mind a szőlőtermelők, mind a borászatok számára egyértelmű iránymutatással szolgálnak a 2019. évi szürettel kapcsolatos döntéseik meghozatalához.
A borkészletfelmérést ezúttal is a gazdasági aktát vezető hegybírónak kellett benyújtani azoknak, akik a 2018. évi szüret után 100 hl feletti mennyiségben állítottak elő seprős újbort, vagy 2019. május 31-én legalább 100 hl bort készleten tartottak. A készletfelmérés adott esetben még a zöldszüreti műveletek tényleges elvégzését illetően is útmutatással szolgálhatnak a szőlőtermelők számára.

A piaci trendek alakulásának felmérése érdekében a HNT Tanácsülése ez évben is szükségesnek ítélte a június 30-i határidővel elvégzendő rendkívüli termésbecslést. Ez a felmérés idén még a korábbiaknál is nagyobb jelentőséggel bír. A termésmennyiségre ugyanis befolyást gyakorol majd a Magyarországon először alkalmazott zöldszüreti intézkedés, amelynek hatása a kínálat, illetve a szőlőárak tekintetében is érdemi lehet.

A HNT 2019. évi szürethez kapcsolódó piacszervezési intézkedésének részletes szabályai a HNT honlapján, a http://www.hnt.hu/piacszervezes/ oldalon érhetők el, „A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 9/2019. (05. 14.) T. határozata a 2019/2020. borpiaci évi borszőlő-felvásárláshoz kapcsolódó piacszervezési intézkedésről” címen.